CIKK: Mely kognitív folyamatok érintettek a diszkalkulia esetében

Dyscalculia-Or-Mathematics-Disorder-In-Children2016.08.13.

Mely kognitív folyamatok érintettek a diszkalkulia esetében:

1. munkamemória funkció;
2. verbális megértés, feladatvégzés;
3. téri-idői orientáció
4. vizuális analízis- szintézis, perceptuális képesség;
5. szenzoros érzékelés;
6. pszichomotoros képességek, a tapintás általi érzékelés (gnózis), észlelés.

Ismerve a tipikus fejlődést és az ettől való eltérést, megfigyelhető már az iskolás kor előtt, holott ekkor még nem beszélünk diszkalkuliáról.

Az óvodás és az iskolás tünetek nagyon eltérőek. Alapvetően az iskolai intenzív formális és informális tanulás belépése miatt módosul a számoláshoz való viszony, a matematikai teljesítményben való elvárás, és más a tüneti kép is.

Óvodában a mozgás, a beszéd, a viselkedés tipikustól való eltérése lehet feltűnő:

 • a térbeli tájékozódás eltérései (kezesség)
 • a motoros ritmusból való kizökkenés (relaxáció-kontrakció)
 • a testtartása lehet nem tipikus (ortostatikus tengely),
 • az izomtónusa (eszközfogása) eltér,
 • a képzeleti funkciói gyengék.

Nem rajzol, lustább, ügyetlenebb, és olyan, mint aki nem konstruál. Nem próbálkozik a kategóriák szerinti csoportosítással, nem használja jól a főfogalmakat és azok ellentétpárjait (kicsik-nagyok, kerekek-szögletesek, zöldek-pirosak, hosszak-rövidek). Hajlamos arra, hogy rosszul alkalmazza a számneveket, nem érti vagy másként érti az egyenlő, több, kevesebb kifejezéseket. Ha előtte van három pötty és meg akarja számolni, sokáig mindegyiket egyenként számolja, és nem tudja, hogy három van előtte. Nem szereti a számokat.

51_whenthingsdontaddup_280Az iskolás tanórán – és nem csak matematika órán- hanem szinte minden órán mutathatja apró jeleit már a diszkalkuliának.

 • A koordinációja, a motoros funkciói, ha érintettek, akkor a mozgásban, az irányokban bizonytalan (zavaróak a sortartás, iránytartásban való hibázásai).
 • Ha a nyelvi fogalom- és utasításértés is alacsony szintű, akkor mást csinál, mint a többiek, vagy mint amit kérnek tőle.
 • A vizualizáció, figyelem hibái miatt a füzete csúnyább, a feladatvégzés ritmusa eltér társaiétól.
 • Sematikus alakzatokon pl. ábrán, térképen sem tájékozódik jól.
 • Kapaszkodók keresése, túláltalánosítások jellemzik.
 • Nehezen másolja le geometriai alakzatot, vagy az egymásra másolt formákat.
 • Rugalmatlan a feladatváltásban.
 • Viselkedésére többnyire lassúság, passzivitás, bizonytalanság (állandó radírozás, áthúzás), vagy épp kontroll nélküli figyelemfelkeltés jellemző.
 • Elkésik, mert nem jó az időérzékelése.

dyscalculia-mainA legkifejezettebbek azok a hibák, amelyek a matematikai hibatípusok. A számírás már komoly vesződséggel jár, minél hosszabb a szám, vagyis a számterjedelem, annál többféle a hibája. Ha diktálják neki a számokat, úgy írja le, ahogy hallja, vagyis leírja a 100-at és a 30-at és a 2-t, így aztán a 132 az hat számjegyből áll: 100302. A számlálásban, még az egyesével való számlálásnál is sokat téved. Ujjainak használatához túlzottan ragaszkodik. Nem figyel a helyiértékekre. A feladatokban a műveletválasztása gyakran hibás, nem érti a szorzást, nem is automatizálja, akár középiskolás koráig sem. De akár felső tagozatban is még a 10-es, 20-as, 100-as számkörökben bizonytalanul számol. Relációkat nem érti: a 21=20, 210>2001. Szövegben nem érti meg a matematikai kontextust.

Korosztályonként persze eltérőek lehetnek a tünetei.

Az emlékezet érintettsége miatt gyakori, hogy elfelejt dolgokat, így például a műveleti forma sem rögzül a fejében. Leírja a 2+7=9-et:  27+=9-ként.

De az élet minden más területén logikusan dönt, és magabiztosan mozog, akár tehetséges is.

Ilyen ő.

Forrás: Szabó Ottilia

dyscal

Print Friendly
Kategória: Cikkek, Diszkalkulia, Dyscalculia, Egyéb, Érdekesség, Szabó Ottilia, Számolás, számolási zavar