A DYSCALCULINE-SZÁMOLÓLAPOKRÓL

1. Mi a céljuk a Dyscalculine-számolólapoknak?

IMG_9650A számolás, mint a matematikai műveletvégzés, sok gyermek számára okoz problémát. Nemcsak azoknak, akiknél kiderül a diszkalkulia, hanem azoknak is, akik nehezebben vonatkoztatnak el egy-egy számadat, műveleti kép láttán.

A Dyscalculine-lapok feladatai nemcsak az iskolában megszokott módon gyakoroltatnak, és  a gyakorlás mellett a megértést is megcélozzák. A mennyiségek megjelenítésével, a képi szemléltetéssel eljuttatják a nehezen számoló gyermeket a matematikai műveletek értelmezéséig, és az önálló  matematikai példák felállításáig.

A lapok az egyes korosztályokra, vagy osztályfokokra számkörök szerint választhatóak.

Emellett  A, B, C nehézségi fokokat (A = kezdő/ egyszerű feladatok szintje, B = közepes nehézségű feladatok szintje, C= haladó, nehezebb feladatok szintje) is készítettünk, melyeket különböző színekkel jelöltünk. A lapok a számfogalom fejlesztésének lépéseit követve, mindig egy adott természetes számkörben tartalmaznak feladatokat ( 5-ös, 10-es, 20-as, 100-as számkör stb. ) így eljuthat a gyermek egészen a racionális számokig.

A feladatmennyiséget  sorozatszám jelzi a lapokon.

A gyermek motiválására is gondolunk, nem szokványos tanórai vagy otthoni gyakorlási helyzetet teremtve.

Célunk az is, hogy a tőlünk rendelők számára a feladatválasztást úgy is segítsük, hogy kérésre  emailben is  javaslunk a csomagszámokat. Emellett a honlapon mintaoldalakat, megoldókulcsokat adunk.

2. Kinek, kiknek készültek a Dyscalculine-számolólapok?

IMG_9649A  lassabban haladó gyermekek számára különböző nehézségi szintű (A,B,C), adott számkörhöz kapcsolódó feladatokból válogathat a pedagógus, a szülő, és a fejlesztést végző szakember. A  lapokon bontott (0-10-es számkörig  egyesével haladva, 2-es, 3-as, 4-es… , majd 10-től 20-ig, 50-ig, 100-ig, 200-ig stb.) számkörökben számlálhat, számolhat a gyermek. Éppen azért, hogy a tízes számrendszer tulajdonságai jobban rögzüljenek számára.

A legkisebbeknek, a 2-6 éveseknek, kezdő szinten az ötös számkörben az A/1, A/2…-vel kezdődő lapokból választhatnak szüleik.

Az 1.osztályosok számára a 10-es, 20-as számkör  A jelű,  majd a B és C jellel kezdődő lapokból érdemes válogatni.

Ha a gyermek elmarad társaitól a matematika órákon, akkor mindig az alacsonyabb számkörrel kell kezdeni a számlálást és a számolást és szükséges a képességfejlesztő lapok mellett az Eszközök menüből választott tárgyakkal való tevékenykedés is.

3. A lapok használata

IMG_9761A Dyscalculine-lapok  minden esetben tartalmaznak egy mintafeladatot, melyben jelöljük a megoldást, vagy adott esetben a gondolkodási lépéseket. Minden lapon egy-egy feladattípust szerepeltetünk, melynek mintájára hasonló eljárással oldhatók meg a többi feladat. Arra törekszünk, hogy a gyerekek egyre inkább önállóan dolgozhassanak. A szülő, vagy a fejlesztést végző szakember számára pedig alkalmas lehet  az ellenőrzés ütemének gyorsítására.

Egy számkörön belül 3, különböző szintű Dyscalculine csomag található. Csomagonként minimum 50 feladatlapot tartalmaznak, azon belül is általában több részre osztott feladatokat, majd további kivágható mellékleteket.

A Dyscalculine-lapokat közvetlenül a Feladatok/Feladatok vásárlása menüpontban érheti el.

borító

Füzeteink fekete-fehér feladatokat tartalmaznak.

A színes füzetekre való igényt külön kell jelezni az info@dyscalculine.com email címen, és 3.500 Ft/füzet áron megvásárolhatóak. Nyomtatási ideje minimum 2 hét.

Print Friendly