8-10 éves kisiskolások 20-as számkörű számolólapjai

20-as számkör lapjairól

A magasabb, 20-as számkörbe lépés feltétele a 10-ig való tévesztés nélküli, különböző különbségű stabil visszafelé számlálás, és a hibátlan műveletvégzés (10-es A, B, C szinteken).

A számolólapok segítségével a gyermek húszig számlálva a megszámláható világra (a formák, a terek és a méretek) ráismerve, nemcsak a közös, absztrakt jelöléseket (11; 12; 13; 14; 15…) tanulja meg, hanem osztályoz, párosít. Megismeri, hogy a  mennyiség  és a számosság miként fejeződik ki – szóban  és írásban is.Számításokat végez és megérti, hogy a számokat (mennyiségeket) egyesíteni „összeadással”, szétválasztani „kivonással” lehet.

A számfogalom különböző szintjein dolgozva 20-ig számlál és számsort alkot (A szintű feladatok), 20-ig alapműveleteket végez (B szintű feladatok) és megérti, alkalmazza a matematikai szabályokat (komplex C szintű feladatok).

Az egyes szintek feladatlapjai egymásra épülnek.

A csomag lapjai tehetséggondozsásra, vagy a gyakorlási idő megnyújtására is alkalmasak.

A 20-AS SZÁMKÖR TARTALOMJEGYZÉKÉT ITT TÖLTHETI LE!

20/A szint:

A lapok egyszerű formában, a képi szemléltetés beemelésével segítik elő a 20-ig számlálás kialakulását, az egyszerű soralkotásokat, oda-visszaszámlálásokat és a mennyiség és szám egyeztetéseket. Mindezek a műveletvégzés alapját képezik. Tovább >>>

20/B szint:

A 20/ B szintű lapok feladatai a mennyiségek sokféleképpen történő összehasonlításával, 20-ig számolva gyakoroltatják az elemi szintű műveleteket: az összeadás, a kivonás, a pótlás és a bontás  műveletét, a nyitott mondatokat. Algoritmusokat mutatnak meg és alkalmaztatnak az összefüggések felismerésének, a reproduktív gondolkodás fejlődésének elősegítésére. Tovább >>>

20/C szint:

Komplex, produktív gondolkodást fejlesztő lapok húszas számkörben. Szabályalapú feladatokkal  segítik a több, kevesebb fogalmának, a növekedés,  a csökkenés változásainak megértését, fejlesztik a matematikai szókincset.  Segítik az önálló tanulást, önellenőrzést. Tovább >>>

Füzeteink fekete-fehér feladatokat tartalmaznak.

A színes füzetekre való igényt külön kell jelezni és 3.500 Ft/füzet áron megvásárolhatóak. Nyomtatási ideje minimum 2 hét.

VISSZA A FELADAT VÁSÁRLÁS MENÜBE!

Print Friendly