5-7 éves óvodások számfogalmát, ötös számkörben fejlesztő csomag

Óvodások számolólapjai 5-ös számkörben

A lapokkal célunk az óvodás gyermekek matematikai tapasztalatszerzése, melyet az Óvodai Nevelés országos alapprogramja, a Külső világ tevékeny megismerése megnevezésű tevékenységformához sorolva vár el.

Matematikai készségeit a gyermek játékos feladatok és tevékenységek során alapozza meg:

– Ha csoportokat (halmazokat) alkot, megfigyeli, összekapcsolja a dolgokat egymással, és eközben összefüggéseket fedez fel.
– Ha találkozik a becsléssel, válogatással, azonosítással, összeméréssel.
– Ha tapasztal, téri-idői és ritmusbeli tájékozódása fejlődik.
– A számosság és a számolás készséggé a halmazalkotásból kiindulva a mennyiségi összefüggések felismerésével fejlődik.

Az A, B, C csomagokban vizuális támogatáson alapuló számolólapok segítségével a gyermek ötig számlálva a tárgyi világ mennyiségeit, és mennyiségi szabályait megtapasztalja. A számfogalom különböző szintjein dolgozva manipulatív számlál, számsort alkot (A szintű feladatok), mennyiségi összehasonlításokat végez (B szintű feladatok) és megérti, alkalmazza a matematikai szabályokat (komplex C szintű feladatok).

Az egyes szintek feladatlapjai egymásra épülnek.

A csomag lapjai tehetséggondozásra, vagy a gyakorlási idő megnyújtására is alkalmasak.

5 óvodás/A szint:

A számolólapok változatos módon, játékos formában segítik az 5-ig számlálás kialakulását egyszerű soralkotásokkal, oda-visszaszámlálásokkal, mennyiség és szám egyeztetésekkel.
Tovább >>>

5 óvodás/B szint:

A számolólapok feladatai megértetik, hogy a mennyiségek sokféleképpen összehasonlíthatók. 
Tovább >>>

5 óvodás/C szint:

Komplex a gondolkodást fejlesztő feladatok ötös számkörben. A több, kevesebb fogalmának, a növekedés, a csökkenés változásainak megértése kis számkörben és szabályalapú feladatokban. 
Tovább >>>

Füzeteink fekete-fehér feladatokat tartalmaznak.

A színes füzetekre való igényt külön kell jelezni az info@dyscalculine.com email címen, és 3.500 Ft/füzet áron megvásárolhatóak. Nyomtatási ideje minimum 2 hét.

VISSZA A FELADATVÁSÁRLÁSHOZ!

Print Friendly