A matematika nyelvezetét gyakoroltató lapok 8-12 éveseknek

VERBÁLISAN ÉS VIZUÁLISAN TÁMOGATOTT MATEMATIKAI SZÓTANULÁS

A hétköznapi matematika is sok, olyan bonyolult kifejezést használ, amelynek megértése csak akkor sikerül, ha valóságos formában találkozik vele a gyermek.  Akinél  – dyscalculiája miatt- a számérzék nem segíti a fogalomhasználatot, ott különösen lényeges a módszeres  matematikai fogalomépítés.

A matematikai kifejezések csoportosíthatók, jól körülírhatók és még életkorhoz, tananyaghoz is köthetők. A Dyscalculine-lapok, mindezt figyelembe véve csoportosítva tanítják a fogalmakat, szemléltetés és ráismertetés után alkalmaztatják azokat.

A MATEMATIKA NYELVE ‘A’ TARTALOMJEGYZÉKE ITT TÖLTHETŐ LE!

A MATEMATIKA NYELVE ‘B’ TARTALOMJEGYZÉKE ITT TÖLTHETŐ LE!

Ezek a következők:

M/A (szó, kifejezés szinten) és M/B (szöveg szinten) adva:

  • Viszonyítás nélküli fogalmak
  • Mennyiségi összehasonlítás fogalmai
  • Összemérés, mennyiségváltozás fogalmai
  • Halmazalkotás, rendezés, osztályozás
  • Halmazok azonossága, különbsége fogalmi differenciálása
  • Hozzárendelések, műveletek
  • Állítások igazsága, bizonyítása
  • Sorozatképzés, szabályalkotás fogalmai stb.

M/ A szintű feladatcsomagok

A Matematika nyelve/A szintű lapok a matematikai szókincset fejlesztik.  A számtani fogalmakat, kifejezéseket szavak szintjén és analóg módon gyakoroltatják. Tovább >>>

M/ B szintű feladatcsomagok

A gyermek számára fontos, hogy fejlettségének megfelelő szinten kapjon feladatot. Matematika nyelve/B  szintű lapok a matematikai szövegértést több szinten fejlesztik. Választékosak  terjedelem, összetettség, a feladat lebontása, a segítségadás módja  (vizuális, verbális támogatás), a feladatmegoldás folyamata szempontjából egyaránt. Tovább >>>

Füzeteink fekete-fehér feladatokat tartalmaznak.

A színes füzetekre való igényt külön kell jelezni és 3.500 Ft/füzet áron megvásárolhatóak. Nyomtatási ideje minimum 2 hét.

VISSZA A FELADAT VÁSÁRLÁS MENÜBE!

Print Friendly