Vizuális képességet fejlesztő lapok

Sok irányú és több szintű képességfejlesztés

A stabil számláláshoz, a jó szintű számoláshoz olyan képességek fejlettsége is szükséges, mint a vizuális percepció (észlelés), vizuo-motoros koordináció, vizuális diszkrimináció (megkülönböztetés). A forma,- méret,- arányészlelés színvonala, az állandóságok (a szín-, alak-, nagyság-, mennyiség konstansságának) felismerése meghatározza a mennyiségképzet alakulását, amely a számfogalom alapja. Akinél hiányzik a két szem összehangolt mozgása, vagy aki a teret, a távolságokat, illetve a formák nagyságát, állandóságát pontatlanul észleli, az nem képes térben, síkban, rész-egész viszonyokban biztosan tájékozódni sem. A képességfejlesztő dyscalculine-lapok elősegítik a vizualizációt: a képek, az alakzatok pontosabb észlelését, valamint a szekvenciák tartását, a tér – és iránykövetést. Emellett fejlesztik a rövid távú, közvetlen emlékezetet, a gondolkodást és a figyelmet. Előmozdítják a nyelvi-logikai megfogalmazások értelmezését.
Minden kezdő szintű (K1-A; K1-B; K1-C) lapon elhelyeztünk egy szívecskét, amely sokáig segíti a tájékozódásban a gyermeket, jelöli a bal oldalt.
A lapokon egy kész mintafeladat az önálló megoldást és a megértést segíti.
A lemaradó percepciós területek szisztematikus fejlesztésre érdemes napi 5-10 percet szánni.

A KÉPESSÉGFEJLESZTŐ CSOMAG TARTALOMJEGYZÉKE ITT MEGTEKINTHETŐ!

Képességfejlesztő – A szintű lapok

A K- A jelű csomagokban leginkább a hasonlóság, különbség észlelését várjuk el a gyermektől. Felismernie, jelölnie, kiválogatnia kell az egyezőket, különbözőket vagy a hiányzókat. A formák, méretek, irányok szerinti csoportosításokban többnyire egyeztetéssel is boldogul a gyermek a feladatvégzés során. Tovább >>>

Képességfejlesztő – B szintű lapok

A K-B szintű feladatok összetettebbek, a képi-vizuális gondolkodást, az analízis-szintézis és az analógia felismerését, a téri orientációt fejlesztik. Nemcsak megoldania kell a gyermeknek az instrukciót követve a feladatokat, hanem saját maga számára kell – a kellő gyakorlás elérése után- készítenie hasonló típusúakat. Tovább >>>

Képességfejlesztő – C szintű lapok

A K-C szintű feladatok komplexebbek, mint az A é a B jelűek. Többnyire akkor végezhetőek el, ha magabiztosan oldja meg a gyermek a megelőző szinteken található feladatformákat. Itt már nemcsak észlelnie kell a vizuális képek részleteit, hanem összefüggéseket felismerve például táblázatokat kell kitöltenie, vagy térben-síkban elforgatott alakzatokat kell pontosan felismerve elhelyeznie, arról megállapításokat megfogalmaznia. A képességfejlesztés során a tematikusan és többféle formában (képi- vizuális, auditív… stb. módon) segítjük a lényeges jegyek kiemelését, gyűjtőfogalmak közé helyezzük, igaz-hamis állításokat stb. fogalmaztatunk meg a gyermekkel. Tovább >>>

Füzeteink fekete-fehér feladatokat tartalmaznak.

A színes füzetekre való igényt külön kell jelezni és 3.500 Ft/füzet áron megvásárolhatóak. Nyomtatási ideje minimum 2 hét.

VISSZA A FELADAT VÁSÁRLÁS MENÜBE!

Print Friendly