6-8 éves kisiskolások ötös számkörű számolólapjai

5-ös számkör számolólapjairól

A gyermekek matematikai képességeiket úgy alapozzák meg, hogy a játékos feladatok és tevékenységek során megfigyelik, összekapcsolják a dolgokat egymással és eközben összefüggéseket fedeznek fel.  A számosság és a számolás a mennyiségi összefüggések felismerésével fejlődik. Ebben a csomagban vizuális támogatáson alapuló számolólapok segítségével a gyermek ötig számlálva a tárgyi világ mennyiségeit megtapasztalja. Megtanulja közös, absztrakt jelöléseiket (1; 2; 3; 4; 5). Megismeri, hogy a mennyiségek milyen számnevekben és számalakokban fejeződnek ki szóban és írásban. A számfogalom különböző szintjein dolgozva manipulatív számlál, számsort alkot (A szintű feladatok), alapműveleteket végez (B szintű feladatok) és megérti, alkalmazza a matematikai szabályokat (komplex C szintű feladatok). 

Az egyes szintek feladatlapjai egymásra épülnek.

A csomag lapjai tehetséggondozásra, vagy a gyakorlási idő megnyújtására is alkalmasak.

5/A szint:

A számolólapok változatos módon, játékos formában segítik az 5-ig számlálás kialakulását egyszerű soralkotásokkal, oda-visszaszámlálásokkal,  mennyiség és szám egyeztetésekkel. Tovább >>>

5/B szint:

A számolólapok feladatai megértetik, hogy a mennyiségek sokféleképpen összehasonlíthatók.  5-ig számolva gyakoroltatják az összeadás, kivonás műveleteket . Tovább >>>

5/C szint:

Komplex a gondolkodást fejlesztő feladatok ötös számkörben. A több, kevesebb fogalmának, a növekedés,  a csökkenés változásainak megértése kis számkörben és  szabályalapú feladatokban. Tovább >>>

Füzeteink fekete-fehér feladatokat tartalmaznak.

A színes füzetekre való igényt külön kell jelezni az info@dyscalculine.com email címen, és 3.500 Ft/füzet áron megvásárolhatóak. Nyomtatási ideje minimum 2 hét.

VISSZA A FELADAT VÁSÁRLÁS MENÜBE!

Print Friendly