9-14 éves iskolások 1000-es számkörű számolólapjai

1000-es számkör lapjairól

A lapokat a lassabban és nehezebben számoló gyermekeknek 3. osztályos kortól ajánljuk. Azonban a lapok tehetséggondozásra is alkalmasak, ebben az esetben  már 2.osztálytól  javasoljuk.

A 1000-es számkör lapjai csak az 100-as, 200-as számkörben már biztosan számláló gyermekek számára fejlesztő hatásúak.

Játékos feladatlapok a 1000-es számkörben célozzák meg az  alapvető számfogalom és számlálási, számolási készség kialakítását.  A 1000-es számtábla ismerete elősegíti az egyesével,  tízesével, százasával, és kisebb-nagyobb különbségekkel történő  számolást, a szomszédos számok és a kerek tízes, százas  szomszédok felismerését (1000/A szint) ezentúl az alapműveletek fejben és írásban történő biztos használatát, az algoritmusok pontos alkalmazását (1000/B szint).  A komplex 1000/C szintű feladatlapok lehetőséget adnak arra, hogy a gyerekek a tanultakat  új helyzetekben, más  módon és szabályalapon is alkalmazzák, a matematikai nyelvi-logikai formákat szövegs feladatokban is értelmezzék.

Az egyes lapok szintjei  egymásra épülnek.

AZ 1.000-ES SZÁMKÖR TARTALOMJEGYZÉKE ITT TÖLTHETŐ LE!

1000/A szint

A lapok a még képi szemléltetésre törekszenek, illetve  az elvonatkoztatásra építve segítik elő  a 1000-ig számlálást, az egyszerű soralkotásokat, a 1000-es számtábla segíti  az egyesével,  tízesével, százasával  stb. való számolás kialakulását, a szomszédos számok és a kerek tízes, százas szomszédok felismerését  és az  oda-visszaszámlálásokat. A mennyiség és szám egyeztetések, a mennyiségképzet, valamint a 10-es alapú helyi-értékes számrendszer tulajdonságainak tudatosítása a műveletvégzés alapját képezik. Tovább >>>

1000/B szint:

A lapok feladatai a számérzéket fejlesztik, ami a számok tulajdonságainak, viszonyainak alapos ismeretét jelenti. A kiterjedés fogalmát, vagy a becsléssel történő megállapítást, összehasonlítást  gyakoroltatják rendezéssel.  A gyermek konkrét szemléletet szerez a négy alapműveletről, a tízes számrendszerről. Olyan feladatok is szerepelnek a csomagban, mint a különbözők megfigyelése, egyenlővé tétele, vagy a mennyiségi különbségek megállapítása –  melyek megalapozzák az 1000-es számkörű természetes számfogalmat. Írásban és fejben végzett (kerek számokkal, egy-, két-, háromjegyű teljes számokkal, tízes átlépése nélkül és tízes átlépéssel), összeadás, kivonás és szorzás, osztás műveletek. Tovább >>>

1000/C szint:

Komplex, szemléletes, kisebb lépésekben és tartalmilag egyszerűbbtől a bonyolultabb felé haladó, gondolkodást fejlesztő feladatok. Ezres számkörben a szabályalapú és a problémamegoldó, logikai gondolkodást fejlesztő, a matematika nyelvezetét gyakoroltató feladatok a megelőző 1000/A és B szinte épülnek. Tovább >>>

Füzeteink fekete-fehér feladatokat tartalmaznak.

A színes füzetekre való igényt külön kell jelezni és 3.500 Ft/füzet áron megvásárolhatóak. Nyomtatási ideje minimum 2 hét.

VISSZA A FELADAT VÁSÁRLÁS MENÜBE!

Print Friendly