10-18 éves iskolások 10.000-es számkörű számolólapjai

10.000-es számkör lapjairól

A lapokat a lassabban és nehezebben számoló gyermekeknek 4. osztályos kortól ajánljuk.

A csomag lapjai tehetséggondozsásra, vagy a gyakorlási idő megnyújtására is alkalmasak.

Az 1000-es számkörben biztosan számolók  számára a legközelebbi fejlődési zónát a 10.000-es számkör lapjai jelentik.

A vizuális támogatáson alapuló számolólapok feladatai a növekvő számterjedelem miatt több szinten gyakoroltatnak. A 10.000-es számkörben megcélozzák az alapvető természetes számfogalom és készségszintű számolás kialakítását. Megjelenik bennük a számolvasás, a hallott szám lejegyzése mellett természetesen a soralkotás is (a különbségekkel történő  számolás), a  kerekítés (10.000/A szint) ezentúl az alapműveletek fejben és írásban történő elvégzése (10.000/B szint).  A komplex 10.000/C szintű feladatlapok lehetőséget adnak arra, hogy a gyerekek a tanultakat nem a megszokott helyzetekben, más  módon és szabályalapon is alkalmazzák, a matematikai nyelvi-logikai formákat szöveges feladatokban is értelmezzék. Önállóan dolgozzanak és az önellenőrzést is végezzenek.

Az egyes lapok szintjei  egymásra épülnek.

A 10.000-ES SZÁMKÖR TARTALOMJEGYZÉKE ITT TÖLTHETŐ LE!

10.000/A szint

A lapok a képi szemléltetés mellett az elvonatkoztatást is segítik. Az 10.000-ig számlálás, az egyszerű soralkotás, a 10.000-es számtábla segítségével, stabilan végezhető számukra. Ugyanakkor a számterjedelem növekedése miatt csak kellő számú és változatos gyakorlási helyzet megteremtésével érhető el  a  számsorrend és a helyiértékek  rögzítése. Tovább >>>

10.000/B szint:

A lapok feladatai továbbra is a számérzéket fejlesztik, ami a számok tulajdonságainak, viszonyainak alapos ismeretét jelenti. A kiterjedés fogalmát, vagy a becsléssel történő megállapítást, összehasonlítást  gyakoroltatják  rendezéssel.  A csomagban szerepelnek írásban és fejben végzett (kerek számokkal, egy-, két-, három-, négyjegyű teljes számokkal, tízes átlépése nélkül és tízes átlépéssel), összeadás, kivonás és szorzás, osztás műveletek. Tovább >>>

10.000/C szint:

Komplex, szemléletes, kisebb lépésekben és tartalmilag egyszerűbbtől a bonyolultabb felé haladó, gondolkodást fejlesztő feladatok. Tízezres számkörben a szabályalapú és a problémamegoldó, logikai gondolkodást fejlesztő, a matematika nyelvezetét gyakoroltató feladatok a megelőző 10.000/A és B szinte épülnek. Tovább >>>

Füzeteink fekete-fehér feladatokat tartalmaznak.

A színes füzetekre való igényt külön kell jelezni az info@dyscalculine.com email címen, és 3.500 Ft/füzet áron megvásárolhatóak. Nyomtatási ideje minimum 2 hét.

VISSZA A FELADAT VÁSÁRLÁS MENÜBE!

 

Print Friendly