8-12 éves iskolások 100-as számkörű úszámolólapjai

100-as számkör lapjairól

A lapokat a lassabban és nehezebben számoló gyermekeknek 2. osztályos kortól ajánljuk. Azonban a lapok tehetséggondozásra is alkalmasak, ebben az esetben már 1.osztálytól  javasoljuk.

A 100-as számkör lapjai csak az 50-es számkörben már biztosan számláló gyermekek számára fejlesztő hatásúak.

Játékos feladatlapok a 100-as számkörben célozzák meg az  alapvető számfogalom és számlálási, számolási készség kialakítását. A 100-as számtábla ismerete elősegíti az egyesével,  tízesével, ötösével számolást, a szomszédos számok és a kerek tízes szomszédok felismerését ( 100/A szint) ezentúl az alapműveletek biztos használatát ( 100/B szint). A komplex 100/C szintű feladatlapok lehetőséget adnak arra, hogy a gyerekek a tanultakat  új helyzetekben, más  módon és szabályalapon is alkalmazzák.

Az egyes lapok szintjei  egymásra épülnek.

A 100-AS SZÁMKÖR TARTALOMJEGYZÉKE ITT TÖLTHETŐ LE!

100/A szint

A lapok a képi szemléltetésre  és  az elvonatkoztatásra építve segítik elő  a 100-ig számlálást, az egyszerű soralkotásokat, a 100-as számtábla segíti  az egyesével,  tízesével, kettesével, ötösével  stb. való számolás kialakulását, a szomszédos számok és a kerek tízes szomszédok felismerését  ás az  oda-visszaszámlálásokat. A mennyiség és szám egyeztetések, a mennyiségképzet, valamint a 10-es alapú helyi-értékes számrendszer tulajdonságainak tudatosítása a műveletvégzés alapját képezik. Tovább >>>

100/B szint:

A lapok feladatai a számérzéket fejlesztik, ami a számok tulajdonságainak, viszonyainak alapos ismeretét jelenti. A gyermek a mennyiségek sokféleképpen történő összehasonlításával  100-ig számolva gyakoroltatja a műveletvégzést, elősegíti a műveletértést (kerek számokkal, egy-és kétjegyű számokkal, tízes átlépése nélkül és tízes átlépéssel való összeadás, kivonás, és a szorzás, osztás esetében).  Tovább >>>

100/C szint:

Komplex, szemléletes, kisebb lépésekben és tartalmilag egyszerűbbtől a bonyolultabb felé haladó, gondolkodást fejlesztő feladatok. Százas számkörben a szabályalapú és a problémamegoldó, logikai gondolkodást fejlesztő, a matematika nyelvezetét gyakoroltató feladatok a megelőző 100/ A és B szinte épülnek. Tovább >>>

Füzeteink fekete-fehér feladatokat tartalmaznak.

A színes füzetekre való igényt külön kell jelezni és 3.500 Ft/füzet áron megvásárolhatóak. Nyomtatási ideje minimum 2 hét.

VISSZA A FELADAT VÁSÁRLÁS MENÜBE!

Print Friendly