9-12 éves iskolások 200-as számkörű számolólapjai

200-as számkör lapjairól

A 200-as számkörre nem találhatók külön feladatok az általános matematika tanmenetekben. Pedig, ha a számképzet  lassabban és nehezebben  alakul ki egy diáknál, akkor csak pontatlanul érzi a 100 és az 1000 közötti nagyon nagy mennyiségi különbséget. Ha azt is figyelembe vesszük, hogy vannak akiknek un. „ zajosabb  a mentális számegyenesük”, vagyis, amit elképzelnek a nagyobb számokról az pontatlanabb, mint a tipikusan fejlődő gyermekek esetében.  A Dyscalculine-lapok a 200-as számkörben számoltatva támpontokat adnak. Így megnyújtható a tízesekkel, a kétjegyűekkel számolás, és jobban is megérthető, rögzíthető az algoritmusa egy még szűkebb számkörben.

A 200-as kör, csak a 100-as körben, a kétjegyű számokkal stabilan számoló gyermekeknek, és 3. osztályos kortól ajánlott.  Azonban a lapok tehetséggondozásra is alkalmasak, ebben az esetben a gyorsan haladó, 2. osztályosoknak is javasoljuk.

A “vizuális támogatással számolást” felhasználva a feladatlapok a 200-as számkörben  újragyakoroltatják a számlálást és fejlesztik a számolási készséget. A 200-as számtábla segíti e körben való egyesével, tízesével, százasával számlálást, egyváltozós soralkotást, a szomszédos számok és a kerek tízes, százas  szomszédok felismerését (200/A szint) ezentúl az analóg alapműveletek fejben és írásban történő biztos használatát, az algoritmusok pontos alkalmazását (200/B szint). A komplex 200/C szintű feladatlapok lehetőséget adnak arra, hogy a gyerekek a tanultakat új helyzetekben, más  módon és szabályalapon is alkalmazzák, a matematikai nyelvi-logikai formákat szöveges feladatokban is értelmezzék.

Az egyes lapok szintjei  egymásra épülnek ( A-szintre, B-re épülnek a C szintűek).

A 200-AS SZÁMKÖR TARTALOMJEGYZÉKE ITT ELÉRHETŐ!

200/A szint

A lapok többsége a mennyiségeket képi és szimbolikus szinteken jeleníti meg. Törekszik a tapasztalásból  és a szemléltetésből adódó interiorizálásra. Sokféle soralkotással, az  oda-visszaszámlálással, a mennyiség és szám egyeztetéssel, a 10-es alapú helyi-értékes számrendszer tulajdonságainak tudatosításával a műveletvégzést alapozza meg. Tovább >>>

200/B szint:

A lapok feladatai a kiterjedés fogalmát, vagy a becsléssel történő megállapítást, összehasonlítást  gyakoroltatják.  Általuk a gyermek konkrét szemléletet szerez a négy alapműveletről, a tízes számrendszerről.  Olyan feladatok  szerepelnek a csomagban, amelyek a 100-as számkörben elvégezhetők analógiájára épülnek, a 200-as számkörben  írásban és fejben végezhetőek el. Tovább >>>

200/C szint:

Tartalmilag bonyolultabb feladatok, mint a 100-as számkörűek. Fejlesztik a  problémamegoldó, logikai gondolkodást, a matematika nyelvezet értését, használatát, építenek a megelőző 200/A és B szintekre. Tovább >>>

Füzeteink fekete-fehér feladatokat tartalmaznak.

A színes füzetekre való igényt külön kell jelezni és 3.500 Ft/füzet áron megvásárolhatóak. Nyomtatási ideje minimum 2 hét.

VISSZA A FELADAT VÁSÁRLÁS MENÜBE!

Print Friendly