8-10 éves kisiskolások 50-es számkörű számolólapjai

50-ig számolunk

Az 50-ig számlálás, az úgynevezett számkörátlépés akkor kezdődhet meg, ha a gyermek a húszig számlálást és számolást (műveletvégzést) már tévesztés nélkül végzi.

A gyermek 50-ig számlálva, a számok közötti kapcsolatokat felismeri, a tárgyi világ mennyiségeit és a számosság közös, absztrakt jelöléseit alkalmazza. A számfogalom különböző szintjein dolgozik: 50-ig számlál, valamint a 10-es alapú helyi-értékes számrendszerben számsort alkot (A szintű feladatok), 50-ig alapműveleteket végez (B szintű feladatok) és megérti, alkalmazza a matematikai szabályokat (komlpex C szintű feladatok).

A csomag lapjai tehetséggondozásra, vagy a gyakorlási idő megnyújtására is alkalmasak.

AZ ÖTVENES SZÁMKÖR TARTALOMJEGYZÉKE ITT TÖLTHETŐ LE!

50/A szint:

A lapok vizuális támogatással, képi szemléltetésre és az elvonatkoztatásra építve segítik elő az 50-ig számlálást, az egyszerű soralkotásokat, oda-visszaszámlálásokat és a mennyiség és szám egyeztetéseket, valamint a 10-es alapú helyi-értékes számrendszer szabályait.  Mindezek a műveletvégzés alapját képezik. Tovább >>>

50/B szint:

A lapok feladatai a számérzéket fejlsztik, ami a számok tulajdonságainak, viszonyainak alapos ismeretét jelenti. A gyermek a mennyiségek sokféleképpen történő összehasonlításával 50-ig számolva gyakoroltatja a műveleteket ( összeadás, kivonás, szorzás,osztás). Tovább >>>

50/C szint:

Komplex a gondolkodást fejlesztő feladatok ötvenes számkörben. Szabályalapú feladatokkal  segítik a több, kevesebb fogalmának, a növekedés, a csökkenés változásainak megértését. Tovább >>>

Füzeteink fekete-fehér feladatokat tartalmaznak.

A színes füzetekre való igényt külön kell jelezni és 3.500 Ft/füzet áron megvásárolhatóak. Nyomtatási ideje minimum 2 hét.

VISSZA A FELADAT VÁSÁRLÁS MENÜBE!

Print Friendly