10-18 éves iskolások számolólapjai törtekkel

Törtekkel számolás

A törtek (a racionális számok) megértése sok gyermek számára okoz problémát. A természetes számok bontása, nemcsak a darabszámnál lehetséges, hanem a folytonos mennyiségekkel is. Az ilyen jellegű változások megértése, csak akkor gördülékeny, ha ezt korai időszakban és kis mennyiségekkel kezdődik. A törtek megértését készíti elő az egyenlő tagok ismételt összeadása, a részekre osztás és a bennfoglalás is. Az osztást, és a maradékos  osztás és az időfogalom kapcsán is egészeket fel bont a gyermek. Ha a gyermek hajtogat, darabol, feloszt, és el kezdi értelmezi a tört fogalmát, fokozatosan a matematikai kifejezéseit is használja: felez, harmadol stb. Feladatainkban nagy hangsúlyt fektetünk törtfogalom bevezetésére, képi megjelenítésére, az analógia használatára. Mindezt azért tesszük,  hogy ráismerjen a gyermek arra, hogy találkozott már a valóságban törtekkel, és hasonló feladatokkal is (pl. részekre osztással), csak kissé eltérő formában. A szemléltetéssel elérhető az, hogy 6<10 analógiája  nem jelenik meg  a hatod és a tized esetében, hiszen az 1/6 > 1/10 .

Életkortól függetlenül mindenkinek ajánljuk e lapokat, akinél a törtek értelmezése kissé nehézkes, számolási problémák (hibázások, lassúság) jelentkeznek.

A feladatok tehetséggondozásra is alkalmasak. Ebben az esetben  használatukat  már 9-10 éves kortól  javasoljuk.

A TÖRTEK TARTALOMJEGYZÉKE ITT TÖLTHETŐ LE!

Törtek/A szint:

A lapok a tevékenységeket és ahhoz eszközöket ajánlva, a képi szemléltetésre építve, az elvonatkoztatást segítik elő. A gyermek válogat, hasonlóságot, nagyságot differenciál törtszámokkal, sorokat alkot, oda-vissza számlál,  törtrész mennyiséget és számképeket egyeztet , így mélyíti el tudását. Tovább>>>

Törtek/B szint:

A B szintű  lapok feladatai a számérzéket fejlesztik, a törtszámok (tizedes törtek is) tulajdonságainak, viszonyainak alapos megismerésével. Sokféleképpen történő összehasonlítás után eljut a tanuló a törtekkel való műveletvégzésig,és az egyszerűsítés, bővítés után az összeadás, kivonás, szorzást…végzéséig. Tovább >>>

Törtek/C szint:

Komplex feladatlapok, analóg és szabályalapú feladatokkal, algoritmusokkal segítik törtek megnevezésében, a fogalmának használatában a gyermeket. De a törtes szöveges feladatokban is  rutint szerezhetnek. Tovább >>>

Füzeteink fekete-fehér feladatokat tartalmaznak.

A színes füzetekre való igényt külön kell jelezni az info@dyscalculine.com email címen, és 3.500 Ft/füzet áron megvásárolhatóak. Nyomtatási ideje minimum 2 hét.

VISSZA A FELADAT VÁSÁRLÁS MENÜBE!

Print Friendly