10-18 éves iskolások számolólapjai egész számokkal

Egész számok körében adható feladatok

Amikor a diák, már jól tájékozódik a természetes számok körében,  akkor eljöhet az a pillanat, hogy tovább léphet, és megtapasztalhatja, megértheti, hogy vannak olyan műveletnek, amelyek elvégzéséhez az ismert számhalmazból ki kell lépnie és bővíteni kell azt.  A valóságban 8-ból 3-mat képes elvenni, de 3-ból  8-at csak akkor, ha már ismeri az egész számok körét, vagy a negatív számokat. A lapok a hiányos intuitív lényegmegragadási képesség miatt, segítenek ezt elképzelni a gyermek számára.

A vizuális támogatásra, szemléletességre építő feladatlapok kis számkörökben célozzák meg az  egész számok  körében a  pozitív és negatív számokkal  számlálás kialakítását. Ebben a számhalmazban a számtani (aritmetikai) készség kialakítását a számok számtáblákba, számegyenesre helyezése segíti elő.  Különbségekkel  számol  (E/A szint) ezentúl az alapműveleteket végez fejben és írásban, és algoritmusokat alkalmaz (E/B szint).  A komplex E/C szintű feladatlapok lehetőséget adnak arra, hogy a gyerekek a tanultakat  új helyzetekben, más  módon és szabályalapon is alkalmazzák, a matematikai nyelvi-logikai formákat szöveges feladatokban is értelmezzék.

A lapokat a lassabban és nehezebben számoló gyermekeknek 4 -5. osztályos  kortól ajánljuk, de tehetséggondozásra is alkalmasak. Ebben az esetben  használatukat  már 3.osztálytól  javasoljuk.

Az egyes lapok szintjei  egymásra épülnek.

AZ EGÉSZ SZÁMOK TARTALOMJEGYZÉKE ITT ÉRHETŐ EL!

E/A szint

A lapok képi, vizuális szemléltetésre törekszenek, illetve  az elvonatkoztatásra építve segítik elő  az egész számokkal számlálást, az egyszerű soralkotásokat, számtábla, számegyenes segíti  a pozitív és negatív számok  relációinak megértését,  és az  oda-visszaszámlálásokat. Tovább >>>

E/B szint:

A lapok feladatai a bővült számhalmazban való tájékozódást, így a számérzéket fejlesztik, ami a számok tulajdonságainak, viszonyainak alapos megismerését jelentheti. A kiterjedés fogalmát,  a becsléssel történő megállapítást, összehasonlítást  rendezéssel és  műveletvégzéssel gyakoroltatják. Tovább >>>

E/C szint:

Komplex, gondolkodást fejlesztő feladatok a szabályalapú,  a problémamegoldó, és a logikai gondolkodást fejlesztik, és a matematika sajátos nyelvezetét gyakoroltatják. A feladatok a megelőző E/ A és B szinte épülnek. Tovább >>>

Füzeteink fekete-fehér feladatokat tartalmaznak.

A színes füzetekre való igényt külön kell jelezni és 3.500 Ft/füzet áron megvásárolhatóak. Nyomtatási ideje minimum 2 hét.


Print Friendly