RÓLUNK

SZABÓ OTTILIA

A www. dyscalculine.com oldal szakmai kapcsolattartója.

Szakvizsgázott gyógypedagógus, szaktanácsadó, szakértő, diagnosztikus és terápiás szakember.

1988 óta foglalkozom a számolási zavarokkal. Szakvizsgázott gyógypedagógusként, differenciáldiagnoszta és terápiás szakemberként sok évig iskolai terepen, és a Meixner, a Segítő kezek a gyermekekért Alapítványoknál tartottam fejlesztő foglakozásokat.  Munkán során kidolgoztam a kiscsoportos és egyéni terápiák  (preventív és reedukációs jellegű) módszertani alapelveit, terápiás lépéseit, melyeket többször pulikáltam, és előadásokon, továbbképzéseken tettem elérhetővé. 2000-től képességfejlesztő munkafüzeteket és tankönyveket készítettem a nehezen számolók számára, melyeket a Vas Megyei Pedagógiai Szakmai Szolgáltató, a Meixner Alapítvány, Meixner Műhely és a Nemzeti Tankönyvkiadó adott ki.  Az általam, Számtól számig I., II. kötetek, a Számról számra, a Zsebpénz, az Abakusza műhelye, a Szalad az idő címmel írt könyvek  némelyike tankönyvvé is jóváhagyott kiadvány. Segíti a matematikaoktatást végző, vagy a számolási képességek fejlesztésével foglalkozó pedagógusok munkáját.  2006-tól egy fővárosi tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságban, igazgatóhelyettesként dolgozom.
Sok év tapasztalata, és sok éves tanulás után ma már igyekszem a diszkalkulia szűrését, a fejlesztés terápiás lépéseit továbbfejlesztve, továbbgondolva, továbbadni  a hozzám hasonló szakemberek számára. Előadások, írások, publikációk formájában elérhetővé teszem a különböző képességű óvodások, általános és középiskolások, vagy a felnőtt korosztály matematika tanítása – tanulása folyamatában alkalmazható eszköz – és módszertant.  Célom a pedagógiai és pedagógusi szemléletformálás. Abban segíteni a gyermekekért fáradozó kollégákat, hogy tudjanak és higgyenek a számolási képességek fejleszthetőségében, melyben segítem őket. Hiszek a tanórai differenciálás esélyteremtésében. Vezetőtanárként, gyakorlatvezetőként, tutorként, mentorként, napjainkban  tanfolyami-, vagy konferencia előadóként, cikkíróként egyaránt a számolást érintő problémák időben való felismerését, a tünetek korai beazonosítását és a szakszerű, igényes terápiás tervezést igyekszem segíteni,  és az ebben való tudatosságot hangoztatom.
Munkámban elsődlegesnek tartom a didaktikai, és fejlesztésközpontú ismeretek átadása mellett a tanári és tanulói segédletek egyénre szabott alkalmazásának és az alternatív tartalmakkal kibővített taneszközök rendszeresítésének előmozdítását. Vallom a vizuálisan támogatott számolás elvét. A szakmaiság eléréséhez a módszerhatékonyság mérésének fontosságát.
A www.dyscalculine.com oldal elindításával az a célunk, hogy a számolási problémái miatt nehezen haladó gyermekek/ tanulók egyénre szabott, és színvonalas fejlesztését elősegítsük. Adjunk sokrétű, naprakész információkat a diszkalkuliáról (dyscalculiáról), ezáltal készítsük fel a szakembereket a tudatos, tervezett fejlesztésre. Adjunk tanácsot, útmutatást a szülőknek, érdeklődőknek és azoknak, akik bizonytalanok számolási problémáik mibenlétében.
Elérhetőség:
email cím: szaboo@dyscalculine.com

 

NYESTE DOROTTYA

A www.dyscalculine.com oldal üzleti kapcsolattartója, koordinátora, szervezője és rendezvényszervezője.

2005-ben kezdtem meg egyetemi tanulmányaimat, s ennek köszönhetően mára már bölcsész diplomával rendelkezem. A felsőoktatásban eltöltött éveim alatt a pedagógia és a pszichológia területével is sokat foglalkoztam, s a diszkalkulia területe kimondottan érdekelt. A pedagógia, a művészet és kultúra szeretete mellett a szervezői feladatok is helyet kaptak az életemben, melyeket további tanulmányokkal is megerősítettem.
Ezért a honlap arculatának és a dyscalculine brand kialakításában is sokat tevékenykedtem. Szervezői készségemmel segítem és menedzselem a mellettem dolgozó szakember munkáját.
Elérhetőség:
email cím: nyested@dyscalculine.com
telefonszám:

 

Print Friendly