Publikációk

SZABÓ OTTILIA PUBLIKÁCIÓK:

Publikációs lista a matematikai képességek fejlesztéshez kapcsolódóan

Szabó Ottilia (1991): Egy dyscalculiás gyermek fejlesztési esélyeiről- a terápia egy lehetséges útja, Gyógypedagógiai Szemle XIX. évf. 2.sz. Budapest, 131-139

Szabó Ottilia ( 2001): A numerikus  képességek fejlesztése, számolási zavarok felismerése Tanfolyami jegyzet (belső használatra készült anyag) Meixner Alapítvány tanfolyami jegyzete, Budapest

Szabó Ottilia (2006): Mit kell tudni a diszkalkuliáról? Kisgyermekek, nagy problémák , 4-9 éves gyermekeket nevelő pedagógusok kézikönyve, Raabe Kiadó 10.sz. Budapest

Szabó Ottilia (2007): Diszkalkuliás gyermekek az iskolákban Kisgyermekek, nagy problémák , 4-9 éves gyermekeket nevelő pedagógusok kézikönyve, Raabe Kiadó 3.sz. Budapest

Szabó Ottilia (2007): Példatár a matematika differenciált oktatásához Kisgyermekek, nagy problémák , 4-9 éves gyermekeket nevelő pedagógusok kézikönyve, Raabe Kiadó 5.sz. Budapest

Szabó Ottilia (2007): Matematikai képességfejlesztése Kisgyermekek, nagy problémák , 4-9 éves gyermekeket nevelő pedagógusok kézikönyve, Raabe Kiadó 11.sz Budapest

Szabó Ottilia (2008): A természetes szám fogalmának kialakítása Kisgyermekek, nagy problémák, 4-9 éves gyermekeket nevelő pedagógusok kézikönyve, Raabe Kiadó 3. sz. Budapest

Szabó Ottilia (2008): A sajátos nevelési igényűekért. A szakértői és rehabilitációs bizottságok helye a nevelés-oktatás folyamatában -Fejlesztő pedagógia. 6. sz. Budapest

Szabó Ottilia (2008): A számfogalom és az aritmetikai képességek vizsgálata Kisgyermekek, nagy problémák , 4-9 éves gyermekeket nevelő pedagógusok kézikönyve, Raabe Kiadó 2008/5.sz. Budapest

Szabó Ottilia (2012): Kézbe adható matematika. Kisgyermekek, nagy problémák, 4-9 éves gyermekeket nevelő pedagógusok kézikönyve, Raabe Kiadó 2. sz. Budapest

Szabó Ottilia (2014): A Dyscalculine program, Fejlesztő pedagógia – 25. 5-6, 15-20.

Kiadványok

Szabó Ottilia- Szabó Ilona (2000): Számról számra Munkafüzet nehezen számoló gyermekeknek Vas megyei Pedagógiai Intézet, Szombathely

Szabó Ottilia (2001): Számtól számig I. kötet Szám-és mennyiségfogalom kialakítása 100-as számkörben Meixner-módszer könyvek, Meixner Alapítvány, Budapest

Szabó Ottilia (2004): Számtól számig II. kötet Szorzás, bennfoglalás, részekre osztás műveletének kialakítása Meixner-módszer könyvek, Meixner Alapítvány, Budapest

Szabó Ottilia (2008): Zsebpénz. Matematikai-logikai kompetenciafejlesztő munkafüzet Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Szabó Ottilia (2009):  Abakusza mester. Matematikai-logikai kompetenciafejlesztő munkafüzet, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Szabó Ottilia (2012):  Szalad az idő. Az időfogalom kilakítása, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Szabó Ottilia (2012-2014): Dyscalculine számolólapok, Aster Film Bt, Budapest

Szerkesztett és gondozott kiadványok

Demeter Gáborné (2007): Módszertani útmutató különleges gondozást igénylő gyerekek egyéni fejlesztéséhez – Speciális szükségletek, átalakuló iskolák ( szerk. Szabó Ottilia), Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest

Demeter Gáborné (2007): Egyéni fejlesztési terv ( szerk: Szabó Ottilia), Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Hargitai Katalin (2008): Játékváros Differenciáló munkafüzet ( szerk. Szabó Ottilia), Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

 Karen Bryant Mole (2009)Pontszámoló I-IV.kötet (szerk. Szabó Ottilia), Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

 Kill Jones (2009) Számolj velem! I-IV. kötet ( szerk. Szabó Ottilia), Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Print Friendly