DISZKALKULIA

Mi a dyscalculia (diszkalkulia)?

Akkor beszélünk diszkalkuliáról, ha a gyermeknek súlyos és tartós problémát okoz az élet minden területén (iskolában, otthon) a dolgok megszámlálása. A számfogalma nem életkorában elvárt számkörű, és a számnagyságrendek megértésében, az alapműveletek alkalmazásában ügyetlen.

A diszkalkulia közvetlen okát még kutatják, de valószínű, hogy a diszlexiához hasonlóan, különböző, sokféle eredete lehet.

Milyen tünetei vannak a diszkalkuliának?

Ha egy egyébként jó képességű, intelligens gyermeknek komoly nehézségei támadnak a számolás megtanulásával és használatával. A legfeltűnőbb jel, hogy a gyermek csak nagy nehézségek árán, átmenetileg képes figyelni a számokra, matematikai kifejezésekre, fogalmakra (több, mennyivel több, mennyit adjak hozzá…). A diszkalkuliás gyermek nehezen ismeri fel a szimbólumokat – a számokat és a matematikai jeleket – és bizonytalanul azonosítja őket tartalmilag. Problémája van a sorozatok és szabályok alkotásával. Amíg erősen koncentrál, akár képes jól megoldani is a feladatot, de figyelme hamar fárad, és egyre több hibát vét. Egy újabb példa esetén nem tud új megoldást találni, és az előzőt ismétli. Többjegyű számoknál könnyen eltéveszti a számok sorrendjét (pl. 134 helyett 143-at ír). A számokat fordítva vagy számjegyeltéréssel írja le (pl. 203 helyett 2003-t), a műveleti jeleket rosszul ismeri fel (pl. 12 – 4=16). A helyiértékeket a számokban többnyire csak mennyiségileg érzékeli, nem nagyságbelileg (pl. 2 tizes és 3 egyes, az 5). Szám-, és szövegemlékezete kis terjedelmű: az egymás után sorolt adatokból keveset tud felidézni. A számokat „kiragadva a megszokott formájukból” – más méret, más szín, vagy pl. szaggatott vonallal írva – nehezen vagy már nem ismeri fel. A szöveges feladatokban  önállótlan, mert a matematikai tartalmukat nem azonosítja be.

Gyakran időben, térben is nehezen tájékozódik, az óra leolvasásában, az irányok megnevezésében hibázik. Nem szeret vásárolni, mert a pénz kezelése, váltása problémát jelet számára.

 A diszkalkulia terápiával kezelhető.

A DISZKALKULIÁRÓL SZAKEMBEREKNEK

A DISZKALKULIÁRÓL SZÜLŐKNEK

Print Friendly