CIKK: Rendszerezzen a gyermekem! – A rendszerezés előfeltétele a számfogalom fejlődésének.

Print Friendly

2015. augusztus 1.

Eszközök: Készíts elő sok, legalább négyféle színű, négyféle formájú és kétféle nagyságú tárgyat! Legyen kicsi, nagy, kék, zöld, sárga, piros, szögletes, kerek, hosszúkás stb. Ezekkel a tulajdonságokkal majd később fogalmakkal kialakíthatod és fejlesztheted a rendszerező képességet. Használd a tapintásos tapasztalatszerzést!

A számolási kognitív képességek egyike a halmazképzés, amelynek alapja a rendszerező képesség. A 3-4 éves gyermekek szívesen válogatnak szét dolgokat jellegzetes tulajdonságaik alapján: színek, formák, méretek szerint tárgyakat, játékokat. Ez az elemi, tapasztalat szintjén működik. Az elemi rendszerező képesség manipulatív szintje az óvodáskorban indul intenzív fejlődésnek, és a tipikusan fejlődő gyermekeknél az általános iskola második osztályában már kialakul. Akinek ez a kognitív funkció atipikusan fejlődik, ott segíteni kell. Miként is?

A módszertani lépések leírásával segítjük e képesség fejlesztését.
Már egészen kicsi gyerekkel is halmazt alkotunk, két vagy három. majd egyre több dologgal: a színük, a formájuk, a méretük szerint, és megjelenítjük azt is, hogy a dolgoknak a mennyiségük is lehet egy jellemző tulajdonságuk. Lehet öt az autóból, a babából, a kockából is. Mindegy az, hogy hogyan vannak lehelyezve. A kockatorony vagy – kupac 5-5 eleme is lehet lényeges tulajdonság. Mindehhez persze kellenek a konkrét élmények. Az óvodás korúaknál a hangsúly a tapintásos tapasztalatszerzésen van, amely motorosan is aktív közreműködést kíván tőlük. A taktilis csatorna fejlesztése a vizualitás kizárásával történhet, fel kell ismernie a gyermeknek az ismerős tárgyakat (méretük, formájuk, felületük, anyaguk alapján).

A tapintással felismert dolgokat lehet párosítani, csoportosítani egy-egy minőségi jellemzőjük alapján. A vizuális csatorna a szín szerinti csoportosításnál egyedüli.

dl1

Ugyanakkor a vizuális észlelésnek rendkívül fontos szerepe van a fogalmi rendszer kialakításában. A válogatásból, és a rendezésből ebből épül fel a rendszerező képesség. Ez a képesség a fogalmak kialakításához, szabályok alkotásához, alkalmazásához, a fogalmak osztályozásához is szükséges.

A fejlesztést végző szakembernek elő kell segítenie, hogy a gyermeknek „bejárja”az utat, attól függően, hogy melyik műveleti stádiumban van. Egyben más-más megoldási módot kell felkínálni egy rendező, válogató feladat végrehajtásához, mint egy szabályfelismerőhöz.

A lépések a következők:

  • Kezdetben a mintaadás feladatformát javasoljuk. Kivesszük és a gyerek elé tesszük a tárgyakat, a lényeges tulajdonságaikat megnevezve.
  • Ezt követheti a konkrét műveleti szakaszban lévő gyermekeknél, a keresés, felismerés gyakorlása. Ilyen utasításokat adhatunk: Mutass rá egy kicsire! Egy nagyra! Egy pirosra! stb. Később több ( kettő, majd három) választási szempontot lehet figyeltetni már. Mutass rá egy olyanra, amely kicsi és piros! Amely nagy és zöld! Mutass rá egy olyanra, amely kicsi, kék és egy van belőle!
  • Próbálgatással történő összehasonlítás jellemezője, hogy a szabályt még nem ismeri fel a gyerek.
  • Használjuk a szelektálást is, mint azt a feladatformát, amelyben kérjük a gyermektől, hogy szedje ki mindazokat, amelyek kicsik és kékek! Két tulajdonság megadásakor a gyermeknek például az összes kicsi és kék elemet kell kiválogatnia. Szedje ki az összest, amelyekre az igaz, hogy nagy, zöld és szögletes!
  • Tapasztalati gondokodást fejleszti a szortírozás feladat. Kétfelé vagy többfelé kell a tulajdonságai alapján válogatnia a gyereknek az elé tett dogokat. Válogasd 2 csoportba a játékokat! Az egyikbe tedd a szögletest, a másikba a kereket! Az egyikbe tedd a nagyokat, a másikba a kicsiket!
  • A sorképzés a halmazalkotás kezdetekor még nem, de később elindulhat például a nagyságszerinti sorképzéssel. Legyenek egyre nagyobbak a hosszúkás rudak! Eleinte három, majd négy elemből nagyság szerint, ezt követően hat elemből alkottassunk növekvő, utána csökkenő sort.

dl2

  • Később egy változás követve folytasson megkezdett sort ahol pl. a szín változik. A pirosat kövesse a kék, vagy a kicsi pirosat kövesse a nagy kék.

dl3

  • Az iskolában viszont már ennek a képességnek a fogalmi szintjét is használni kell, mely erre a tapasztalati szintre építhető rá. A formális gondolkodás kialakulása vezet el odáig, hogy képes többelemű sorozatokat is egymással kapcsolatba hozni a gyerek. Kezdetben fogalmi szinten is csak egy szempontot tudnak figyelembe venni a gyermekek, majd képessé válnak a szempontok változtatására, váltogatására, majd több szempont egyidejű kezelésére, szabályalkotásra is.
  • Soralkotásban, a tapasztalatok megszerzése után, a párképzés is indulhat. Soralkotáshoz tartoznak a következők: az adott elem helyének megtalálása a sorban, a sorszámok,a ritmikus soralkotások, a számlálás. Ilyenkor már formális műveletekkel (számokkal kapcsolatban tanult szimbólumrendszerekkel) végezhető.

1, 2, 3…
11, 12, 13…
0, 2, 4…
0, 1, 3, 4, 6, 7….

  • A számok fogalmi rendezése már tulajdonságaik alapján is lehetséges. Olyan kifejezéseket szükséges a mennyiségek megfigyelésekor rögzíteni, mint a több/ kevesebb valamennyinél, vagy a számok esetében azt, hogy megfigyelhető, hogy hány számjegyből áll: egyjegyű vagy kétjegyű stb. A fogalmak minden korosztály esetében változnak, de ezek alapján rendszerezni tud a gyermek.

Jó munkát kívánunk! 
Dyscalculine Fejlesztői Csoport

Kategória: Cikk, Diszkalkulia, Dyscalculia, Egyéb