A DYSCALCULINE-SZÁMOLÓLAPOKRÓL

Print Friendly

1. Mi a céljuk a dyscalculine-számolólapoknak?

A számolás, mint a matematikai műveletvégzés, sok gyermek számára okoz problémát. Nemcsak azoknak, akiknél kiderül a diszkalkulia, hanem azoknak is, akik nehezebben vonatkoztatnak el egy-egy számadat, műveleti kép láttán.

A dyscalculine-lapok feladatai nemcsak az iskolában megszokott módon gyakoroltatnak, és  a gyakorlás mellett a megértést is megcélozzák. A mennyiségek megjelenítésével, a képi szemléltetéssel eljuttatják a nehezen számoló gyermeket a matematikai műveletek értelmezéséig, és az önálló  matematikai példák felállításáig.

A lapok az egyes korosztályokra, vagy osztályfokokra számkörök szerint választhatóak.

Emellett  A, B, C nehézségi fokokat (A = kezdő/ egyszerű feladatok szintje, B = közepes nehézségű feladatok szintje, C= haladó, nehezebb feladatok szintje) is készítettünk, melyeket különböző színekkel jelöltünk. A lapok a számfogalom fejlesztésének lépéseit követve, mindig egy adott természetes számkörben tartalmaznak feladatokat ( 5-ös, 10-es, 20-as, 100-as számkör stb. ) így eljuthat a gyermek egészen a racionális számokig.

A feladatmennyiséget  sorozatszám jelzi a lapokon.

A gyermek motiválására is gondolunk, nem szokványos tanórai vagy otthoni gyakorlási helyzetet teremtve.

Célunk az is, hogy a tőlünk rendelők számára a feladatválasztást úgy is segítsük, hogy kérésre  emailben is  javaslunk a csomagszámokat. Emellett a honlapon mintaoldalakat, megoldókulcsokat adunk.

lapok2. Kinek, kiknek készültek a dyscalculine-számolólapok?

A  lassabban haladó gyermekek számára különböző nehézségi szintű (A,B,C), adott számkörhöz kapcsolódó feladatokból válogathat a pedagógus, a szülő, és a fejlesztést végző szakember. A  lapokon bontott (0-10-es számkörig  egyesével haladva, 2-es, 3-as, 4-es… , majd 10-től 20-ig, 50-ig, 100-ig, 200-ig stb.) számkörökben számlálhat, számolhat a gyermek. Éppen azért, hogy a tízes számrendszer tulajdonságai jobban rögzüljenek számára.

A legkisebbeknek, a 2-6 éveseknek, kezdő szinten az ötös számkörben az A/1, A/2…-vel kezdődő lapokból választhatnak szüleik.

Az 1.osztályosok számára a 10-es, 20-as számkör  A jelű,  majd a B és C jellel kezdődő lapokból érdemes válogatni.

Ha a gyermek elmarad társaitól a matematika órákon, akkor mindig az alacsonyabb számkörrel kell kezdeni a számlálást és a számolást és szükséges a képességfejlesztő lapok mellett az Eszközök menűből választott tárgyakkal való tevékenykedés is.

3. A lapok használata

A Dyscalculine-lapok  minden esetben tartalmaznak egy mintafeladatot, melyben jelöljük a megoldást, vagy adott esetben a gondolkodási lépéseket . Minden lapon egy-egy feladattípust szerepeltetünk, melynek mintájára hasonló eljárással oldhatók meg a többi feladat. Arra törekszünk, hogy a gyerekek egyre inkább önállóan dolgozhassanak, a megoldókulcs az önellenőrzést is szolgálja. A szülő, vagy a fejlesztést végző szakember számára pedig alkalmas lehet  az ellenőrzés ütemének gyorsítására.

A Dyscalculine-lapokat közvetlenül a Feladatok/Feladatok vásárlása menüpontban érheti el.

TUDJ MEG TÖBBET A DYSCALCULINE SZÁMOLÓ LAPOKRÓL!

Szeretnénk kiemelni, hogy az intézmények CD formában, digitálisan kapják meg a megrendelt csomagot. Ezáltal lehetőségük van több példányban, többszöri alkalommal – szabályosan – kinyomtatni a feladatcsomagokat, az adott intézményen belül!

 DL fotók_CD 006_jó