FELADATVÁSÁRLÁS/RENDELÉS

Print Friendly

DL fotók_CD 007_jó_2

FONTOS TUDNI:

Az intézmények CD formában, digitálisan kapják meg a megrendelt munkafüzeteket. A digitális formátumnak köszönhetően lehetőségük van több példányban, többszöri alkalommal – szabályosan – kinyomtatni a feladatcsomagokat, az adott intézményen belül! A megrendelt összes munkafüzetet 1 db CD-n kapja meg az intézmény.

.

A dyscalculine weboldalon kétféle módon van lehetőség Dyscalculine-számolólapok (csomagok) rendelésére, feladatok vásárlására:

1. a felkínált feladatcsomagokból választva online felületünkön,

2. egyéni feladatcsomagok összeállítására való igényt jelezve (a szaboo@dyscalculine.com email címre).

A Dyscalculine-lapok kezdő szintje életkorhoz és tudásszinthez igazítható, számkörönként és feladatnehézség szerint (A = kezdő/egyszerű feladatok szintje, B = közepes nehézségű feladatok szintje, C= haladó, nehezebb feladatok szintje) kiválasztható. A csomagok választásában a tematika pontos leírásával és mintafeladatok bemutatásával is segítünk. A vizuális támogatáson alapuló számolólapokat fokozatosság, kis lépések elve jellemzi. Törekedve a tanulói önállóság, önellenőrzés  növelésére. Az ellenőrzéshez könnyen áttekinthető megoldókulcs is letölthető a dyscalculine oldalról a a Feladatok menüpont alatt (vagy IDE kattintva!). A kellő számú és sokszínű, monotonitást kerülő gyakorlási helyzet eléréséhez, szintről – szintre, számkörről – számkörre (számról-számra) lehet továbbhaladni. Vannak azonos szinten, azonos számkörben választható, további feladatokat tartalmazó csomagjaink is, melyek megrendelésével a gyakorlási szám növelhető. A feladatok körét folyamatosan bővítjük, alakítjuk, újítjuk, melyekről a regisztrálóinknak Hírlevelünkben küldünk információkat.

 

DL fotók_CD 003_jó

KATALÓGUS

Rendelhető dyscalculine-csomagok

 

A Dyscalculine-lapok felhasználási feltételei:

A feladatlapokat az intézmények CD-n (színes feladatlapokkal) kapják meg, elektronikus formátumban. A CD másolása, továbbadása tilos! Az anyagokat csakis a megrendelő intézmény használhatja fel, annak továbbadása, terjesztése intézményen kívül, vagy értékesítése tilos!
A szerző kizárólagos joga, hogy a művét többszörözze, és hogy erre másnak engedélyt adjon (Ptk. 18. § (1)!
Használatára csak a regisztrációkor megadott intézmény jogosult! A Dyscalculine- feladatlapjai szerzői jogi védelem alatt állnak!
A feladatlapok dyscalculine logóval és vízjellel vannak ellátva, melyek azok eredetiségét igazolják. Amennyiben a feladatlapokon ezek nem  láthatóak, úgy a szóban forgó anyag hamisítványnak számít. A jogtalan terjesztés, sokszorosítás és más intézményeknek való továbbadás bűncselekménynek minősül!
Kérem, ha hamis feladatlappal találkozik akár bármely online felületen, vagy nyomtatásban, azonnal jelezze nekünk!