A matematika nyelve

Print Friendly

VERBÁLISAN ÉS VIZUÁLISAN TÁMOGATOTT MATEMATIKAI SZÓTANULÁS

A hétköznapi matematika is sok, olyan bonyolult kifejezést használ, amelynek megértése csak akkor sikerül, ha valóságos formában találkozik vele a gyermek.  Akinél  - dyscalculiája miatt- a számérzék nem segíti a fogalomhasználatot, ott különösen lényeges a módszeres  matematikai fogalomépítés.

A matematikai kifejezések csoportosíthatók, jól körülírhatók és még életkorhoz, tananyaghoz is köthetők. A Dyscalculine-lapok, mindezt figyelembe véve csoportosítva tanítják a fogalmakat, szemléltetés és ráismertetés után alkalmaztatják azokat. Az induló szinteket erősítve, az A és B szintek első csomagjai elsősorban a legfontosabb matematikai fogalmakat mélyítik el.

A KÉPESSÉGFEJLESZTŐ CSOMAG TARTALOMJEGYZÉKE ITT MEGTEKINTHETŐ!

Ezek a következők:

M/A (szó, kifejezés szinten) és M/B (szöveg szinten) adva:

  • Viszonyítás nélküli fogalmak
  • Mennyiségi összehasonlítás fogalmai
  • Összemérés, mennyiségváltozás fogalmai
  • Halmazalkotás, rendezés, osztályozás
  • Halmazok azonossága, különbsége fogalmi differenciálása
  • Hozzárendelések, műveletek
  • Állítások igazsága, bizonyítása
  • Sorozatképzés, szabályalkotás fogalmai stb.

M/ A szintű feladatcsomagok

A Matematika nyelve/A szintű lapok a matematikai szókincset fejlesztik.  A számtani fogalmakat, kifejezéseket szavak szintjén és analóg módon gyakoroltatják. Tovább >>>

M/ B szintű feladatcsomagok

A gyermek számára fontos, hogy fejlettségének megfelelő szinten kapjon feladatot. Matematika nyelve/B  szintű lapok a matematikai szövegértést több szinten fejlesztik. Választékosak  terjedelem, összetettség, a feladat lebontása, a segítségadás módja  (vizuális, verbális támogatás), a feladatmegoldás folyamata szempontjából egyaránt. Tovább >>>

FONTOS: az intézmények CD formában, digitálisan kapják meg a megrendelt csomagot. Ezáltal lehetőségük van több példányban, többszöri alkalommal – szabályosan – kinyomtatni a feladatcsomagokat, az adott intézményen belül!

VISSZA A FELADAT VÁSÁRLÁS MENÜBE!