A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Munkaközössége 2017. április 31-én szakmai értekezletet tartott, ahol Szabó Ottilia meghívott előadó a „Dyscalculine​ Program”-ról​ tartott a résztvevő szakembereknek​ részletes​ előadást.

Az előadó rendkívül tapasztalt, a téma területén jártas és elismert szakember. A Fejlődési Diszkalkulia Vizsgálati (FDL) rendszerét ismerhettük meg, alapos, átfogó, korszerű ismeretekkel lehettünk gazdagabban. Kiemelendő, hogy az FDL a legújabb, legkorszerűbb tudományos ismereteket felhasználva és erre alapozva segíti a szakembereket a különböző életkorú gyermekek számolási problémájának, zavarának feltérképezését, emellett kidolgozott fejlesztési segédanyagokat is képesek felajánlani a pedagógusok, szülők számára. A neuropszichológiai fogalomrendszerét releváns módon építették be a képzésbe, a fogalomhasználat (szakterminológia) tartalmi egyezőségét a gyógypedagógusok, vizsgáló szakemberek számára is egységesítették, így építve be magába a vizsgáló rendszerbe, ezáltal neuropszichológiai fogalmak a pedagógiai, gyógypedagógiai fogalomrendszerében is egyértelműbbé, adekváttá váltak.

Ami különösen elnyerte tetszésünket a szakmai megalapozottság és korszerűség mellett, a komplexitás, a könnyű kezelhetőség. Fontos, hogy minél több szakember elsajátíthassa az FDL vizsgálatát, módszerét és a fejlesztés módszereit.

AZ FDL hét szintből áll, mely segíti a köznevelési rendszer valamennyi szintjén (óvoda, alsó tagozat, felső tagozat, középiskola) megjelenő számolási zavar diagnosztikáját.

1. szint óvodás korosztály, ötös számkör
2. szint 10-es számkör
3. szint 20-as számkör
4. szint 100-as számkör
5. szint 1000-es számkör
6.A. szint felső tagozat
6.B. szint középiskola

​Bíró Zoltán
Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Körmendi Tagintézmény
vezető​