Akinek jó szintű a mentális matematikai tudása, feltehetően kiváló memóriaképességgel rendelkezik. A számtani tények előhívásához, vagyis az olyanokhoz, mint a 7+3 az 10,  18−4 az 14, a hosszú távú memóriánkra van szükségünk. Emellett az agyunk a munkamemóriának nevezett készségünket is felhasználja, hogy nyomon kövesse az adott matematikai probléma megoldásához szükséges összes lépést. Azonban, ha ez a képessége valakinek gyenge, akkor az előidézi a gyenge mentális matematikát, mely egyik jelzője a diszkalkuliának.

A diszkalkuliás  gyerekeknek támogatásra van szüksége a mentális matematikai képesség megszerzéséhez.

Vajon tudjuk-e, hogy ez a képesség fejleszthető.

A fejben számolás rendszeres gyakorlása elősegíti a többi matematikai készség fejlődését is.

De! – a fejlődés természetesen nem a 3+7 típusú műveletek órákig tartó fejben végzésével következik be. Azt már tudjuk, hogy ezt a hiányzó automatizmust a kezdeti időszakban nem a memorizálással lehet megszerezni, hanem a gyermek aktív és multiszenzoros (sok érzékszervet bevonó) tapasztalása által.

A matematika valóságos: tárgyakként, eszközökként (színek, formák által meghatározottan) is létezik. A tárgyak lerakhatók, kézbe adhatók, áthelyezhetők. Amikor 10-ből veszünk el, akkor kezdetben ténylegesen el is tűnik az elvett tárgy a gyermek elől, mert nincs. Később egy körülhatárolt területre áthúzzuk azt, amennyivel kevesebb lett. A gyermek asszociál és az általa végzett tevékenységet értelmezi.

A számolásba bele kell vinni a valóságos szituációt is. A matematikai művelet például megjelenhet úgy is, hogy lerakunk a gyermek elé tollakat többféle módon, és azt mondjuk: – Mikor is jársz jobban? Ha vásárolsz egy 5 darabos csomagban tollakat 420 forintért, vagy ha külön-külön vásárolsz 1-1 darabot 100-100 forintért? Ő pedig előveszi a tízeseit, százasait és kirakja az összeget. Ha elegendő tapasztalatot szerzett, egy napon a játékpénz helyett a mentális matematika segítségével gyorsan megbecsüli, hogy ha csomagot vásárol, az olcsóbb, vagyis jobban jár.

A mentális matematika alkalmas arra, hogy problémákat oldjon meg a gyermek általa, hogy ismerje a matematikai tényeket. Olyanokat, mint, hogy összeadáskor mindegy a mennyiségek/számok sorrendje, vagy olyanokat, hogy a nagyobb számok miből állnak.

Például mennyi a 42 + 65? Könnyebb ezt megtennie akkor a fejben, ha a számokat számjegyeikre bontja: 42 = 40 + 2;  és  40 + 60 = 100 és 2 + 5 = 7.  Összeadja ezt a két összeget, és megkapja a 107-et. De akkor is megkapja, ha 42 + 60 = 102 és 102 + 5 = 107.

Tehát, vidd magaddal a cikkből:

  • A mentális vagyis fejben végzett matematikához jó memória szükséges.
  • Rendszeres fejben számolással elősegíthető több matematikai készség fejlődése is.
  • A mentális számolási probléma jelzi, hogy a gyereknek többlet támogatásra van szüksége.

Szabó Ottilia