SZABÓ OTTILIA

A www. dyscalculine.com oldal szakmai kapcsolattartója, a Dyscalculine program megálmodója, szakvizsgázott gyógypedagógus, szaktanácsadó, szakértő, diagnosztikus és terápiás szakember

1988 óta foglalkozom a számolási zavarokkal. Szakvizsgázott gyógypedagógusként, differenciáldiagnoszta és terápiás szakemberként sok évig iskolai terepen, és a Meixner, a Segítő kezek a gyermekekért Alapítványoknál tartottam fejlesztő foglakozásokat. Munkán során kidolgoztam a kiscsoportos és egyéni terápiák (preventív és reedukációs jellegű) módszertani alapelveit, terápiás lépéseit, melyeket többször pulikáltam, és előadásokon, továbbképzéseken tettem elérhetővé. 2000-től képességfejlesztő munkafüzeteket és tankönyveket készítettem a nehezen számolók számára, melyeket a Vas Megyei Pedagógiai Szakmai Szolgáltató, a Meixner Alapítvány, Meixner Műhely és a Nemzeti Tankönyvkiadó adott ki. Az általam, Számtól számig I., II. kötetek, a Számról számra, a Zsebpénz, az Abakusza műhelye, a Szalad az idő címmel írt könyvek némelyike tankönyvvé is jóváhagyott kiadvány. Segíti a matematikaoktatást végző, vagy a számolási képességek fejlesztésével foglalkozó pedagógusok munkáját. 2006-tól egy fővárosi tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságban, igazgatóhelyettesként dolgozom. Sok év tapasztalata, és sok éves tanulás után ma már igyekszem a diszkalkulia szűrését, a fejlesztés terápiás lépéseit továbbfejlesztve, továbbgondolva, továbbadni a hozzám hasonló szakemberek számára. Előadások, írások, publikációk formájában elérhetővé teszem a különböző képességű óvodások, általános és középiskolások, vagy a felnőtt korosztály matematika tanítása – tanulása folyamatában alkalmazható eszköz – és módszertant. Célom a pedagógiai és pedagógusi szemléletformálás. Abban segíteni a gyermekekért fáradozó kollégákat, hogy tudjanak és higgyenek a számolási képességek fejleszthetőségében, melyben segítem őket. Hiszek a tanórai differenciálás esélyteremtésében. Vezetőtanárként, gyakorlatvezetőként, tutorként, mentorként, napjainkban tanfolyami-, vagy konferencia előadóként, cikkíróként egyaránt a számolást érintő problémák időben való felismerését, a tünetek korai beazonosítását és a szakszerű, igényes terápiás tervezést igyekszem segíteni, és az ebben való tudatosságot hangoztatom. Munkámban elsődlegesnek tartom a didaktikai, és fejlesztésközpontú ismeretek átadása mellett a tanári és tanulói segédletek egyénre szabott alkalmazásának és az alternatív tartalmakkal kibővített taneszközök rendszeresítésének előmozdítását. Vallom a vizuálisan támogatott számolás elvét. A szakmaiság eléréséhez a módszerhatékonyság mérésének fontosságát. A www.dyscalculine.com oldal elindításával az a célunk, hogy a számolási problémái miatt nehezen haladó gyermekek/ tanulók egyénre szabott, és színvonalas fejlesztését elősegítsük. Adjunk sokrétű, naprakész információkat a diszkalkuliáról (dyscalculiáról), ezáltal készítsük fel a szakembereket a tudatos, tervezett fejlesztésre. Adjunk tanácsot, útmutatást a szülőknek, érdeklődőknek és azoknak, akik bizonytalanok számolási problémáik mibenlétében.

Elérhetőségem:

email cím: szaboo@dyscalculine.com

(Kérlek, szakmai kérdésekben, vagy tanácsadással, vizsgálattal kapcsolatban első körben emailben egyeztessünk!)

NYESTE DOROTTYA

A www.dyscalculine.com oldal üzleti kapcsolattartója, koordinátora, szervezője és rendezvényszervezője.

2012-ben szereztem meg magyar-színháztörténész (bölcsész) diplomámat. A felsőoktatásban eltöltött éveim alatt a pedagógia és a pszichológia területével is sokat foglalkoztam. A pedagógia, a művészet és kultúra szeretete mellett a szervezői feladatok is helyet kaptak az életemben, melyeket további tanulmányokkal is megerősítettem. 4 évet töltöttem el kommunikációs területen a közszférában. Ezt követően rendezvényszervezéssel, majd marketinggel is foglalkoztam és foglalkozom is a mai napig, a versenyszférában. A honlap arculatának és a Dyscalculine brand megvalósításában is sokat tevékenykedtem. A Számolólapok és Szűrőcsomagok kialakításában, lektorálásában is aktívan részt vettem. Szervezői készségemmel segítem és menedzselem a mellettem dolgozó szakember munkáját.

Szervezéssel, a jelentkezéssel, vagy rendeléssel kapcsolatos kérdésekben keress nyugodtan!

Elérhetőségem:

email cím: info@dyscalculine.com

telefonszám: 0630/774-1724 (hívható: hétköznap: 08.00-09.00 és 17.30-19.00 óra között)