SZABÓ OTTILIA

A www. dyscalculine.com oldal szakmai kapcsolattartója, a Dyscalculine Program megálmodója, szakvizsgázott gyógypedagógus, szaktanácsadó, szakértő, diagnosztikus és terápiás szakember

Szakvizsgázott gyógypedagógusként, differenciáldiagnoszta és terápiás szakemberként sok évig iskolai terepen, a tanulási zavarokkal küzdő gyermekeket segítő alapítványoknál, illetve megyei szakértői bizottságban dolgoztam. Az évek során kidolgoztam a kiscsoportos és egyéni diszkalkulia terápiák (preventív és reedukációs jellegű) módszertani alapelveit, terápiás lépéseit, melyeket többször publikáltam, és előadásokon, továbbképzéseken tettem elérhetővé. Sok év tapasztalata, és sok évnyi tanulás után a diszkalkulia szűrését, vizsgálatát, és a terápia lépéseit már OH által akkreditált és egyéb intézmények (ELTE)  képzései, valamint előadások formájában igyekszem továbbadni a „terepen” dolgozó és az újat lelkesen figyelő szakemberek számára.  

2000-től képességfejlesztő munkafüzeteket és tankönyveket készítettem a nehezen számolók számára, melyeket a Vas Megyei Pedagógiai Szakmai Szolgáltató, a Meixner Alapítvány, a Meixner Műhely, a Nemzeti Tankönyvkiadó adtak ki. Az általam, Számtól számig I., II. kötetek, a Számról számra, a Zsebpénz, az Abakusza műhelye, a Szalad az idő címmel írt kötetek némelyike tankönyvvé is jóváhagyott kiadvány. 

A legújabbakat a Dyscalculine Fejlesztői csoport adja ki, sorozatként  – Dyscalculine Számolólapok címmel. Ezekhez speciális eszköztárat is sikerült mára összeállítanunk (mint az FDL Fejlődési Diszkalkulia Szűrő- és Vizsgálólapokat, vagy a Kreatív Számolókészletet). Célunk segíteni a számolási problémákkal küzdő gyermekeket tanító pedagógusok és a számolási képességek fejlesztésével foglalkozó gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok küzdelmes, mindennapi munkáját. 

Kitartóan dolgozunk, hogy előadások, írások, publikációk formájában elérhetővé tegyük a különböző képességű óvodások, általános és középiskolások, vagy a felnőtt korosztály matematika tanítása – tanulása folyamatában alkalmazható eszköz – és módszertant. A csapatban feladatom a pedagógiai és pedagógusi szemléletformálás is, segíteni a gyermekekért fáradozó kollégákat, hogy tudjanak és higgyenek a számolási képességek fejleszthetőségében. Hitet adni a tanórai differenciálás esélyteremtésében. A szakmai éveim alatt (vezetőtanárként, gyakorlatvezetőként, tutorként, mentorként, napjainkban intézményvezetőként, tanfolyami-, és konferencia-előadóként, cikkíróként) egyaránt a számolást érintő problémák időben való felismerését, a tünetek korai beazonosítását és a  multiszenzorális terápiák tervezést igyekszem segíteni, és hangsúlyozom a támogatások tervezettségének fontosságát.

Munkámban elsődlegesnek tartom a didaktikai, és fejlesztésközpontú ismeretek átadása mellett a tanári és tanulói segédletek egyénre szabott alkalmazásának és az alternatív tartalmakkal kibővített taneszközök rendszeresítésének előmozdítását. Vallom a vizuálisan támogatott számolás elvét. A szakmaiság eléréséhez a módszerhatékonyság mérésének fontosságát.

A www.dyscalculine.com oldal elindításával az a célunk, hogy a számolási problémái miatt nehezen haladó gyermekek/ tanulók egyénre szabott, és színvonalas fejlesztését elősegítsük. Adjunk sokrétű, naprakész információkat a diszkalkuliáról (dyscalculiáról), ezáltal készítsük fel a szakembereket a tudatos, tervezett fejlesztésre. Adjunk tanácsot, útmutatást a szülőknek, érdeklődőknek és azoknak, akik bizonytalanok számolási problémáik mibenlétében.

Elérhetőségem:

email cím: szaboo@dyscalculine.com és info@dyscalculine.com

(Kérlek, szakmai kérdésekben, vagy tanácsadással, mentorálással, vizsgálattal kapcsolatban első körben emailben egyeztessünk!)

.

SERES-NYESTE DOROTTYA

A www.dyscalculine.com oldal üzleti kapcsolattartója, képzésszervezője, marketing- és kommunikációs szakembere.

2012-ben szereztem meg magyar-színháztörténész (bölcsész) diplomámat. A felsőoktatásban eltöltött éveim alatt a pedagógia és a pszichológia területével is sokat foglalkoztam. A pedagógia, a művészet és kultúra szeretete mellett a szervezői feladatok is helyet kaptak az életemben, melyeket további tanulmányokkal is megerősítettem (végeztem művészeti menedzser, esküvőszervező és rendzvényszervező képzéseket is). 4 évet töltöttem el sajtó és kommunikációs területen a közszférában. Ezt követően rendezvényszervezéssel, majd marketinggel foglalkoztam és foglalkozom is a mai napig is főállásban.

A honlap arculatának kialakításában és a Dyscalculine brand megvalósításában is sokat tevékenykedtem. A Számolólapok, Szűrőcsomagok és a Vizsgálólapok megalkotásában, lektorálásában is aktívan részt vettem. Jelenleg szervezői feladatok ellátásával segítem és menedzselem a mellettem dolgozó szakember munkáját, szervezem és lebonyolítom a Dyscalculine rendszervényeit, és felelek minden jellegű kommunikációért.

Képzésekkel vagy rendeléssel kapcsolatos kérdésekben keress nyugodtan!

Elérhetőségem: email cím: info@dyscalculine.com