A 750 ezer általános iskolás diák közül már összesen 7 százalék speciális, különleges bánásmódot igénylő sajátos nevelési igényű. Ők ott ülnek az iskolapadokban, és akiről tudjuk, az minden 20. gyermek közül egy. Átlagosan minden iskolai osztályban lenne legalább egy vagy két sajátos nevelési igénnyel rendelkező gyermek.

A 470 ezer gimnáziumban, szakközépiskolában vagy szakiskolában tanuló diákból 7 ezren vannak akik sajátos nevelési igényűek. Leginkább a szakiskolások között magas a számuk, közel 7 százalék, és csak pár százalékuk, aki nem integráltan nevelt, hanem gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban részesül. Ez azt jelenti, hogy minden 17. tanuló a középiskolákban együttnevelt sajátos nevelési igényű. Amely osztályonként egy-két diákot jelenthet. A szakközépiskolákban tanuló közel 20 ezer diák közül összesen 4 és fél ezer az, aki járt szakértői bizottságban, és sajátos nevelési igényű státuszt kapott. A korcsoport 2 százaléka. Így ők is annyian vannak, hogy három, négy osztályban lehet két sajátos nevelési igényű diák. A gimnáziumokban tanulók esetében ez a szám nagyon lecsökken, mert az összesen 2 ezer sajátos nevelési igényű tanuló, ami a gimnazisták 1 százalékát jelenti. Nagyjából minden harmadik. osztályban van egy sajátos nevelési igényű gyermek. Így aztán sajátos nevelési igényű minden 50. szakközépiskolás, és minden 100. gimnazista.

Forrás: www.ksh.hu

1