Az elmúlt tanévben az intézményekbe járó másfél millió gyermek közül több mint 70 ezer sajátos nevelési igényű. Ez annyit jelent, hogy közel 5 százalékuk, azaz minden 20. gyermek az.

Ők azok, akik több támogatást, differenciált oktatást, fokozott figyelmet és még sorolhatnánk, mi mindent igényelnek a pedagógusoktól, és esetükben több segítséget, odafordulást, átgondolt, megfelelő intézményválasztást vár el a társadalom is a szülőtől.

Korosztályonkénti eloszlásban ez azt jelenti, hogy a 320 ezer óvodásból 7 ezer feletti a sajátos nevelési igényű kisgyermek. Közülük közel 6 ezer, aki együttnevelhető a tipikusan fejlődő társaival. Ők a 100 óvodás gyerekből majdnem ketten vannak. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 3-4 ovis csoportban van összesen egy, akire többlet figyelem, és egyéb ráfordítás ( fejlesztés, megsegítés) szükséges a sajátos nevelési igénye miatt. Ehhez egy fontos adat az, hogy a tipikusan fejlődő óvodások számában a megelőző évhez képest csökkenés, és az óvodapedagógusok létszámában kismértékű (mintegy 400 fős) növekedés volt.

Forráss: www.ksh.hu

2016.07.29.