A számfogalom kialakításának egyik eszköze a számtábla, használata megalapozza a számfogalom kialakulását, és a tízes számrendszer szabályainak megértését.

A játékhoz szükséges eszközök: gombok és az 50-es számtábla, amely egyesével növekvő számsorokat tartalmaz. Mérete a jó áttekinthetőség miatt kezdetben legalább A/4-es, majd kicsinyíthető. Sorokban és oszlopokban olvashatóak le a számok. Soronként 10 szám szerepel, és a sorok mindig egyesekkel kezdődnek: 1; 11; 21; 31…, és a kerek tízesekkel végződnek: 10; 20 ; 30…

Feladat: A tábla nagyon sok tevékenység során használható, a tapasztalati tudást segíti elő. Kezdetben a hallott számneveket kell számképhez kapcsolnia, és a gombokat a számképre helyeznie a gyermeknek. Később, ha már nagyon jól ismerik a számsort, csak a négyzetrács szerepeljen előttük és azon is meg kell találniuk a számok helyét.

Gyakorlás: A konkrét tevékenységek alkalmasak matematikai fogalmak gyakorlására is. Ilyen kor a gyermeknek nem a számnevet mondjuk, hanem annak egy matematikai tulajdonságát, és a gombot oda kell helyeznie. Pl. Tedd a 25-nél 2-vel nagyobb számra, vagy a 30 kisebbik egyes számszomszédjára, vagy a 20-nál nagyobb kerek számra. Lehet egynél több gombot is lerakását kérni.

Ellenőrzés: A gyermeknek kell elsorolnia, hogy mely számokra tett gombot.

Javaslat: Kezdetben 10, majd akár 20 számmal játszható a játék.

A TÁBLÁT ÉS A KORONGOKAT ITT TÖLTHETED LE>>>