– DYSCALCULINE AKKREDITÁLT KÉPZÉSEK –

JELENTKEZÉSSEL ÉS KÉPZÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

 Kérjük, alaposan olvassa át a teljes tájékoztatót!

1. Jelentkezéssel, utalással, számlázással kapcsolatos tudnivalók:

 • A képzésen maximum 35-40 főt tudunk fogadni
 • A jelentkezéseket – a helyek korlátozott száma miatt – kizárólag fizetési sorrendben tudjuk elfogadni
 • Jelentkezni a képzéssel kapcsolatos jelentkezési lap kitöltésével lehet a dyscalculine.com weboldalon keresztül
 • A képzés díjának befizetésekor a jelentkező pontos nevét kérjük feltüntetni a közleményben, minden esetben! Az esetleges beazonosítási problémák miatt nem vállalunk felelősséget!
 • A számlát CSAK arra a számlázási címre tudjuk kiállítani, ahonnan érkezett az utalás, így kérjük, ennek megfelelő számlázási címről, névvel ellátva utaljanak. Utólagos számlamódosításra nincs lehetőség. Ha ezzel kapcsolatban kérdések merülnének fel szervezőnk szívesen áll rendelkezésükre (lsd. lent)
 • Jelentkezésének elküldését követően, kérjük, az utalással várja meg szervezőnk visszajelzését! Amennyiben már nincs szabad helyünk a képzésre, sajnos utalás ellenében sem tudjuk elfogadni jelentkezését!

2. Képzésen való részvétel feltétele:

2.1. A képzésen az a Jelentkező vehet részt, aki a képzés kezdete előtti munkanapig, teljesítette a képzés teljes díjának befizetését. Ennek hiányában, a Képzés Szervezőjének nem áll módjában a jelentkezést véglegesíteni, az esetleges önrész kifizetésének 100%-át a Képzés Szervezőjének nem áll jogában visszatéríteni a Jelentkezőnek.

2.2. A jelentkezés véglegesítéséhez szükséges:

 • a jelentkezéshez szükséges adatok megadása (Az adatok kezelésére vonatkozó Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatónkat itt tekintheti meg >>>!)
 • a képzés díjának teljes befizetése
 • végzettséget igazoló dokumentumok jól látható másolatának elküldése elektronikusan
 • a Képzés Szervezője és a Jelentkező közötti szerződés megkötése, aláírása, elküldése, elektronikusan a szervezők felé (info@dyscalculine.com)

3. Képzés visszamondása:

3.1. A Jelentkező részéről:

3.1.1. Amennyiben a Jelentkező – rajta kívül álló okból – nem tud részt venni a képzésen, abban az esetben a Képzés Szervezője számára, a képzés előtt haladéktalanul, de legalább 48 órával a képzés megtartása előtt, ezt jeleznie kell, a megadott elérhetőségek valamelyikén (info@dyscalculine.com), és csatolja az ennek alátámasztásához szükséges iratok másolatát (mulasztás igazolása). Ebben az esetben – a képzés teljes díjának befizetése esetén –  lehetőség van a Jelentkező jelentkezését, egy alkalommal, a Jelentkező által megjelölt, meghirdetett képzés időpontjára átregisztrálni (kivéve az átregisztrált jelentkezések esetében!*).

Amennyiben ezzel (a 3.1.1. pontban megjelölt lehetőséggel) nem élne a Jelentkező, úgy az alábbi lehetőségek vonatkoznak rá:

3.1.1.1. Amennyiben a képzés kezdete előtti 10-19. munkanapon belül történik a visszamondás, a képzés teljes díjának 80%-át köteles a Képző Intézmény visszatéríteni a Jelentkező számára, vagy lehetőség van a Jelentkező jelentkezését, egy alkalommal, a Jelentkező által megjelölt, meghirdetett képzés időpontjára átregisztrálni. (Kivételt képeznek az átregisztrált jelentkezések!*)

3.1.1.2. Amennyiben a képzés kezdetét megelőző 10 munkanapon belül történik a jelentkezés visszamondása, úgy a Képzés Szervezője vagy egyszeri alkalommal átregisztrálhatja a képzésre jelentkezőt, kérésének megfelelően egy meghirdetett, következő képzésére, amennyiben ezzel a Jelentkező nem élne, úgy ebben az esetben a Képzés Szervezőjének nem áll módjában visszatéríteni a képzés befizetett teljes költségét.

3.1.1.3. A már egyszer átregisztrált jelentkezések* visszamondása esetén a befizetett összeg már nem visszatéríthető a 3.1.1.1, illetve 3.1.1.2. pontok esetében. (Az átregisztráció abban az esetben értendő, ha 1.) amennyiben a képző intézmény önhibáján kívül nem tudja megtartani az adott időpontban a képzést, de egy újabb időpontot biztosít, 2.) amennyiben a Jelentkező kéri átregisztrálását egy újabb időpontra az eredetileg leadott jelentkezéséhez képest.)

3.1.1.4. A képzés teljes befizetett díjának 100%-át abban az esetben tudja a Képző Intézmény visszautalni a Jelentkező számára, amennyiben a jelentkezés visszamondására legkésőbb a képzés kezdetét megelőző 20. munkanapot megelőzően sor kerül (kiv. átregisztrált jelentkezések). A visszautalás az adott bankszámlaszámra történik, amelyről az utalás érkezett.

3.2. Koronavírus helyzettel kapcsolatos visszamondási lehetőségek (mindkét fél részéről):

3.2.1. Amennyiben nem születik olyan hivatalos döntés, kormányrendelet, amely szerint a képzések megtartása nem biztonságos, vagy nem megengedett, valamint a helyet biztosító képző intézmény sem rendelkezik erről másképp, a képzés megtartására a meghirdetett módon sor kerül.

3.2.2. Amennyiben a Résztvevő pozitív koronavírus teszttel rendelkezik, illetve kijelölt karanténba vagy hatósági házi karanténba került, – ezt a Szervezők felé igazolni is tudja – úgy nem vehet részt a képzésen. Amennyiben, erre a képzést megelőző 10 munkanapon kerül sor, úgy a képzés díja nem visszatéríthető, de a Szervező, amennyiben a szabad helyek függvényében át tudja regisztrálni a jelentkezőt, egyszeri alkalommal, egy következő képzésére, úgy megteheti!

3.2.3. Amennyiben a Jelentkező tünetmentes, a környezetében sincs igazolt fertőzött, ám a helyzetre hivatkozva visszamondaná jelentkezését és a 3.2.1. pontban megjelölt helyzet sem áll fent, úgy visszamondására a 3.1. pontban megjelölt feltételek vonatkoznak.

3.2.4. Amennyiben a 3.2.1. pontban megjelölt helyzet áll fenn, úgy a Szervező a meghirdetett képzést átteszi egy másik időpontra, átregisztrálva a jelentkezéseket, vagy amennyiben lehetősége van rá, online, a képzés időpontjában meghirdetett, élő képzés formájában tartja meg azt, saját döntése alapján. Amennyiben a Jelentkező visszamondja jelentkezését a módosított időpont esetében, úgy a képzés díjának 20%-át köteles a Szervező visszautalni a Jelentkezőnek, amennyiben ezen szándékot a Jelentkező a módosításról szóló levél érkezését követő 5 munkanapon belül jelzi a Szervezők felé. Átregisztrált jelentkezők képzési díjának teljes összegét nem áll módunkban visszafizetni.

További részletes tájékoztató a vírushelyzettel kapcsolatban>>>

3.3. A Szervező részéről:

A változás jogát a Szervező fenntartja. Amennyiben a képzés nem indulna el a tervezett létszámmal (30-36 fő) és időpontban, vagy a Szervező egyéb hibájából kifolyólag, úgy a Szervező elállhat a képzés megtartásától. Ebben az esetben a képzést megelőző 2. hét kezdetéig tájékoztatnia kell a résztvevőket a képzés időpontjának módosításáról vagy annak meg nem tartásáról. Ebben az esetben a Szervező felkínál egy újabb képzés időpontot és amennyiben a Jelentkező élne ezzel a lehetőséggel, úgy a jelentkezését átregisztráljuk az új időpontra. Amennyiben a jelentkező nem élne ezzel a lehetőséggel, úgy a Szervező visszautalja részére a képzésre átutalt össze 100%-át. Kivételt képez a 3.2. pontban feltüntetett eset fennállása!

Amennyiben a kifizetés számla ellenében történt, úgy a számla beérkeztét/visszaérkezését követő 5 munkanapon belül kerül erre sor. (Számla visszaküldése: levelezési cím: Budapest 1162 Szilaj utca 35., Nyeste Péter részére.)

Amennyiben a képzés nem kerül pótlásra egy újabb alkalommal, úgy a képzésre befizetett díj 100%-át visszautalja a Szervező, vagy felkínál egy újabb időpontot a Jelentkező részére.

4. Részletfizetési lehetőségek:

A Képzés Szervezője részletfizetésre lehetőséget biztosít, amelynek ütemezése:

4.1. Kedvezményes képzési díj esetében:

 1. részlet befizetésének határideje (20.000 Ft): a megjelölt kedvezményes határidő előtti 20 munkanappal
 2. részlet befizetésének határideje (30.000 Ft): megjelölt kedvezményes határidőig

4.2. Teljes képzési díj esetében:

 1. részlet befizetése (25.000 Ft): megjelölt kedvezményes határidőig
 2. részlet befizetése (30.000 Ft): a képzés kezdetét megelőző 10 munkanapig

Kérdés esetén keressen bizalommal:
Szervező, koordinátor: Nyeste Dorottya
email: info@dyscalculine.com, telefonszám: 30/774-1724