– DYSCALCULINE ONLINE KÉPZÉSEK –

JELENTKEZÉSSEL ÉS KÉPZÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

 Kérjük, alaposan olvassa át a teljes tájékoztatót!

1. Jelentkezéssel, utalással, számlázással kapcsolatos tudnivalók:

 • A képzésen résztvevők száma nincs korlátozva
 • A jelentkezéseket a képzés teljes díjának befizetését követően tudjuk véglegesíteni
 • Jelentkezni a képzéssel kapcsolatos jelentkezési lap kitöltésével lehet a dyscalculine.com weboldalon keresztül
 • A képzés díjának befizetésekor (utaláskor) a jelentkező pontos nevét kérjük feltüntetni a közleményben, minden esetben! Az esetleges beazonosítási problémák miatt nem vállalunk felelősséget!
 • A számlát CSAK arra a számlázási címre tudjuk kiállítani, ahonnan érkezett az utalás, így kérjük, ennek megfelelő számlázási címről, névvel ellátva utaljanak. Utólagos számlamódosításra nincs lehetőség. Ha ezzel kapcsolatban kérdések merülnének fel szervezőnk szívesen áll rendelkezésükre (lsd. lent)
 • Céges, ill. intézményi kifizetés esetén MINDIG kérjük megadni az adószámot!

2. Képzésen való részvétel feltétele:

2.1. A képzésen az a Jelentkező vehet részt, aki a képzés kezdete előtti munkanapig teljesítette a képzés teljes díjának befizetését. Ennek hiányában, a Képzés Szervezőjének nem áll módjában a jelentkezést véglegesíteni, az esetleges önrész kifizetésének 100%-át a Képzés Szervezőjének nem áll jogában visszatéríteni a Jelentkezőnek.

2.2. A jelentkezés véglegesítéséhez szükséges:

 • a jelentkezéshez szükséges adatok megadása (Az adatok kezelésére vonatkozó Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatónkat itt tekintheti meg >>>!)
 • a képzés díjának teljes befizetése
 •  Képzés Szervezője és a Jelentkező közötti szerződés megkötése, aláírása, elküldése, elektronikusan a szervezők felé (info@dyscalculine.com) – a szerződést a jelentkezés véglegesítése után küldjük emailben. 1 példányban kerül aláírásra, amely a Résztvevőnél marad, a Szervező részére pedig 1 példányt küld meg a Résztvevő aláírva, kitöltve, elektronikusan. A szerződések megőrzése elektronikusan történik.

3. Képzés visszamondása:

3.1. A Jelentkező részéről:

Amennyiben a Jelentkező – rajta kívül álló okból – nem tud részt venni a képzésen, abban az esetben a Képzés Szervezője számára, a képzés előtt haladéktalanul, de legalább 48 órával a képzés kezdete előtt, ezt jeleznie kell, a megadott elérhetőségek valamelyikén (info@dyscalculine.com), és csatolja az ennek alátámasztásához szükséges iratok másolatát (mulasztás igazolása). Ebben az esetben – a képzés teljes díjának befizetése esetén –  lehetőség van a Jelentkező jelentkezését, egy alkalommal, a Jelentkező által megjelölt, meghirdetett képzés időpontjára átregisztrálni. Amennyiben ezzel nem élne a Jelentkező, úgy az alábbi lehetőségek vonatkoznak rá:

Amennyiben a képzés kezdete előtti 10-19. munkanapon belül történik a visszamondás, a képzés teljes díjának 80%-át köteles a Képző Intézmény visszatéríteni a Jelentkező számára, vagy lehetőség van a Jelentkező jelentkezését, egy alkalommal, a Jelentkező által megjelölt, meghirdetett képzés időpontjára átregisztrálni.

Amennyiben a képzés kezdetét megelőző 10 munkanapon belül történik a jelentkezés visszamondása, úgy a Képzés Szervezője vagy átregisztrálhatja a képzésre jelentkezőt, kérésének megfelelően egy meghirdetett, következő képzésére, vagy és amennyiben ezzel a Jelentkező nem élne, úgy ebben az esetben a Képzés Szervezőjének nem áll módjában visszatéríteni a képzés befizetett teljes költségét.

Az átregisztrált képzések visszamondása esetén a befizetett összeg nem visszatéríthető!

A képzés teljes befizetett díjának 100%-át abban az esetben tudja a Képző Intézmény visszautalni a Jelentkező számára, amennyiben a jelentkezés visszamondására legkésőbb a képzés kezdetét megelőző 20. munkanapot megelőzően sor kerül. Amennyiben a képzés díja teljes vagy részben Intézmény, vagy cég által, számla ellenében került rendezésre, úgy a számla visszajuttatását követő 5 munkanapon belül a Képző Intézmény visszautalja a képzés díjának utalója részére a befizetett összeg 100%-át.

Intézményi/Céges, számla alapján történő utalás esetén, a számlát kérjük a Képzés Szervezője részére haladéktalanul visszajuttatni (Levelezési cím: Budapest 1162 Szilaj utca 35., Nyeste Péter részére).

3.2. A Szervező részéről:

A változás jogát a Szervező fenntartja. Amennyiben a képzés nem indulna el a megadott időpontban, úgy a Szervező elállhat a képzés megtartásától. Ebben az esetben a képzést megelőző 2. hét kezdetéig tájékoztatnia kell a résztvevőket a képzés időpontjának módosításáról vagy annak meg nem tartásáról. Ebben az esetben a Szervező felkínál egy újabb képzés időpontot és amennyiben a Jelentkező élne ezzel a lehetőséggel, úgy a jelentkezését átregisztráljuk az új időpontra. Amennyiben a jelentkező nem élne ezzel a lehetőséggel, úgy a Szervező visszautalja részére a képzésre átutalt összeg 100%-át. Amennyiben a kifizetés számla ellenében történt, úgy a számla beérkeztét/visszaérkezését követő 5 munkanapon belül kerül erre sor. (Számla visszaküldése: levelezési cím: Budapest 1162 Szilaj utca 35., Nyeste Péter részére.)

Amennyiben a képzés nem kerül megtartásra a Szervező hibáját kívül eső okok miatt, úgy a képzésre befizetett díj 100%-át visszautalja a Szervező, vagy felkínál egy újabb időpontot a Jelentkező részére. A Résztvevő esetleges plusz költségeit (mint útiköltség, szállásköltség) nem áll módjában a Szervezőnek megtéríteni. Egy ilyen helyzetben a Szervező további kedvezményt tud felajánlani képzésének és termékeinek árából kompenzálás céljából.

4. Részletfizetési lehetőségek:

A Képzés Szervezője részletfizetésre lehetőséget biztosít, amelynek ütemezése:

 1. részlet befizetése (14.000 Ft)
 2. részlet befizetése (16.000 Ft): a képzés kezdetét megelőző 10 munkanapig

Kérdés esetén keressen bizalommal:
Szervező: Seres-Nyeste Dorottya
email: info@dyscalculine.com, telefonszám: 30/774-1724