A diszkalkuliások átlagos vagy afeletti intellektuális képességeik ellenére nagyon gyengén számolnak. A számmegértési problémájuk a sérült vizuális, a térbeli és kinesztetikus információmegértésből és sorba állításból, a hiányos figyelemből, a korlátozott memóriakapacitásból, vagy a motoros eltérésekből adódhat. Az iskola módszereivel, eszközeivel segítheti a diszkalkuliás tanulókat. Így elkerülhetők mindennapos kudarcaik.

Csak néhány egyszerű dolog, amivel segítheted bármely életkorban:

Csak néhány egyszerű dolog, amivel segítheted bármely életkorban:
• Adj lehetőséget arra, hogy Ő nagyobb méretű négyzetrácsos lapokat vagy füzetet használjon
• Legyen idői táblája, napi táblája, naptára, amiben jelöli a tevékenységek folyamatát
• Használjatok egységes, egyezményes jeleket a matematikai problémák jelölésére
• Ritmusos mozgással is szemléltesd a számokat, számsorokat
• Használd a zenét a matematikai tények tanításakor
• Legyenek mindig az asztalán színes ceruzák, és használja azokat a matematikai jellemzők megkülönböztetésére
• Dolgoztasd manipulálható, jól tapintható eszközökkel (szárított vagy ehető magokkal, gabonaszemekkel)
• A mnemotechnika használatával segítsd, hogy megtanulhassa a matematikai koncepciókat, a műveletek lépéseit
• Memóriajátékokkal fejleszd a matematikai információ megtartását vagy visszakeresését
• Rendszeresen készíts, vagy készítsen a feladathoz diagramokat, táblákat, táblázatokat, hagyd kiszínezni is
• Engedélyezd az ujjai használatát
• Rajzolhasson képeket a matematikai műveletekről
• Előre jelezd, hogy az önálló feladatmegoldásra mennyi ideje van
• Használhasson számológépet!