Diszkalkuliás vagyok és sikerült leérettségiznem matematikából. Milyen könnyítéseket kérjen a szülő a diszkalkuliás gyermekének az érettségi vizsgán?

Hidd el, vannak diszkalkuliások, akiket nem kell felmenteni matematikából. Olyanok, akiknél időben megállapították a diszkalkuliát, a sajátos nevelési igényt.
Aki matematikai kudarcokkal teli iskolai éveket él meg, arra mindenki úgy gondol ma már, hogy akkor biztosan fel kell mentetni matematikából, és majd nem kell érettségiznie belőle. Vannak azonban szerencsések, akiknél a korai időszakban elindul a terápia, és eredménye is van. Amikor a szülők, a pedagógus, a matematikatanár, az osztályfőnök és a terápiát végző szakember (fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, pszichológus) valahogy természetes módon együttműködik, konzultál, tervez, és lám ennek köszönhetően  a diák jól fejlődik. Sok ember együttes munkája eredményeként tudja teljesíteni, kezdetben a minimumkövetelményeket, később pedig akár jobb eredményeket is elér. Néha kap eszközt és azzal számol, kap „mankókat” és táblázatokat és azzal dolgozik és halad. Halad, kicsit több energiával, de úgy halad, ahogy a többiek haladnak.

Ami nagyon nagy dolog, nem alakul ki benne a bizonytalanság, a szégyenérzet a matematika tanulásakor.
Ő akár már motiválttá is tehető egy vizsgahelyzetre, akár a matematika érettségire is. Ugyan sok gyakorlással, ismétléssel, lehet, hogy számológép használattal, de eljuttatható arra a szintre, hogy nem igényel teljes értékelés alóli mentességet. Elegendő lehet számára az időkedvezmény, vagy az eszközhasználat biztosítása is, és képes így már teljesíteni a matematika érettségit. Ezek a segítségek nem jelennek meg az érettségi bizonyítványban sem. Egy érettségi ebből a tantárgyból növelheti az esélyét a szakmaválasztásban, a munkaerőpiacon, önbizalmat ad a felnőttkori életében és az adaptivitásban.

Ezért sokan dolgoztak, de megéri, mert egy valakinek, a fiatalnak ez egy világot jelent.
Azért beszéljünk arról is, amikor a kudarc elkerülhetetlennek tűnik a haladásban, vagy a matematika érettségin. Ilyenkor, de csakis ekkor érdemes a matematika tantárgy értékelése (osztályozása) alóli felmentést kérnie az intézménynek és a szülőnek  a diszkalkuliás tanuló számára. Ezt – a vizsgálatát követően – a szakértői bizottság javasolja. Bármikor kezdeményezhető, és megkapható. De az érettségi évében, csak az év  márciusáig adhatja meg a szakértői véleményben szereplő kedvezményt vagy mentességet az igazgató.

Amikor értékelés alóli mentességet kap a tanuló, akkor a matematika helyett más tárgyat választhat érettségi tárgyként a 12.osztályos.
A mentesség az érettségin, abban az esetben kapható meg, amennyiben ezt a középiskolás tanulmányai alatt is megkapta.  E mentességről tudni kell, hogy csak akkor igazi segítség, ha fenn állt folyamatosan a bukás, a kudarc elviselhetetlensége, az évismétlés réme.

De még ekkor is érdemes arra is gondolnia a szülőnek, hogy mindenki megtett-e mindent a gyermekéért, és  kellőképpen befogadó-e a gyermekével szemben a középiskolája.

Mindez azt jelenti, hogy nem csak elfogadja őt, hanem differenciáltan oktatja, fejleszti képességeit, másként, egyénre szabottan értékeli, egyszóval támogatja. Hiszen dolga, felkészíteni az életre, az önállóságra, a hivatás megtalálására.

Szabó Ottilia

Budapest, 2015. szeptember 11.