(Ez az írás kapcsolódik a „Nincs jó szintű matematika, jó szintű téri-vizuális észlelés nélkül” c. cikkünkhöz.)

A diszkalkulia terápiák célja a számfogalom kialakítása. Azonban, ha a gyermeknél nem fejlődik jó ütemben a téri-vizuális észlelés, akkor a stabil számláláshoz, a jó szintű számoláshoz ezt a képességet, készséget fejleszteni kell. A terápia megkezdésekor a vizuális percepció (észlelés), a vizuomotoros koordináció, a vizuális diszkrimináció (megkülönböztetés) szintjét fel kell mérni (lásd Fejlődési Diszkalkulia szűrőLapjaink (FDL) 1-5. szinten). A forma-, a méret-, az arányészlelés színvonala, az állandóságok (a szín, az alak, a nagyság, a mennyiség konstanssága) felismerése meghatározza a mennyiségképzet alakulását, amely a számfogalom alapja. Akinél hiányzik a két szem összehangolt mozgása, vagy aki a teret, a távolságokat, illetve a formák nagyságát, állandóságát pontatlanul észleli, nem képes térben, síkban, rész-egész viszonyokban biztosan tájékozódni sem. A terápiához készített képességfejlesztő Dyscalculine Számolólapok elősegítik a vizualizációt. A lapok a téri-vizuális észlelés fejlesztését, a vizuális diszkrimináció, a tér-, és időszemlélet kialakítását célozzák meg.

Milyen feladatokat adjunk, amelyek fejlesztik a téri-, vizuális észlelést?

Igyekszem olyan módszereket és eszközöket leírni, amelyeket a szülők is tudnak alkalmazni, így az otthoni gyakorlások száma jelentősen emelhető.

A diszkalkulia prevenciós, illetve a reedukációs terápia is kognitív alapú gyakorlási helyzetekben gazdag. Ha tehetjük, adjunk a gyermekünknek vizuális útmutatásokat. Kezdetben a térben, tárgyakkal végeztetve, majd a kétdimenziós térben – ahol ceruzával (zsírkrétával) dolgozhat. Tárgyakat, utasításra, különböző pozíciókban helyezzen el egy alaplapon, melyeket egyre bővülő sorokként, egyre több elemmel végezzen. Építsen és konstruáljon, majd ezt rajzolja le kétdimenzióban.  Mindig fel kell idéznie, amit elhelyezett és ahogyan elhelyezte. Használjunk pl. kendőt arra, hogy letakarjuk a kirakott tárgyakat.

Síkban – utasításokra – kössön össze színes pontokat vagy másoljon le több egymásra rajzolt ábrát. Az ábrák kezdetben két részből álljanak, majd legyenek egyre bonyolultabbak! Az alakzatok, ábrák közötti hasonlóság-különbséget vetessük észre a gyermekkel, ahol jelölnie, kiválogatnia kell az egyezőket, a különbözőket vagy a hiányzókat. Adjunk csoportosításra lehetőséget, olyat, ahol egyeztetéssel  boldogul.  Egyre komplexebb ábrákkal a képi-vizuális gondolkodást, az analízis-szintézis és az analógia felismerését, a téri orientációt fejlesszük. Ne csak megoldja a feladatokat, hanem saját maga is készítsen hasonló típusúakat. Adjunk puzzle-jellegű feladatokat, amelyben észlelnie kell képek részleteit és összefüggéseket kell felismernie, megállapításokat fogalmaznia. A képességfejlesztés során a tematikusan és többféle formában (képi-vizuális, auditív stb. módon) segítsük őt a lényeges jegyek kiemelésében és helyezze gyűjtőfogalmak közé, illetve igaz-hamis állításokat fogalmaztassunk meg vele.  Hatásos gyakorlatok: a heteken át végzett, és a vizuális alakzatok pontosabb észlelését, a szekvenciák tartását és a memóriát egyaránt fejlesztő gyakorlatok.

Nézz bele Képességfejlesztő Számolólapjainkba>>>

További, otthon is elkészíthető eszközeinkről itt olvashatsz>>>

Online diszkalkulia-teszt>>>

Szabó Ottilia, 2020. január 3.

A cikk II. részét itt olvashatják>>>

Cikk folytatása: Mivel segítsük matematika órán a gyenge vizuális észlelése miatt lassabban haladó diákot? (3. rész)