(A cikk első részét itt olvashatják>>>)

Ez az írás kapcsolódik a 2. rész/I. cikkhez. Akkor a kétdimenziós játékokat és feladatokat írtuk le hangsúlyosabban, most viszont az egész test bevonásával végezhető és a terek használatával kapcsolatosan mutatunk be mozgásos, játékos feladatokat. A játék segíti a gyermeket önmaga és a világ megismerésében, miközben fejlesztően hat.

Ezekben a gyakorlatokban ugyanúgy lényeges a forma-, méret-, arányészlelés, a két szem összehangolt mozgása, de erőteljes a pszichomotoros tempó, a ritmus, a koordináció, a mozgékonyság, a mozgásügyesség, a tartás és az izomtónus fejlesztése. Olyanokból válogattunk, amelyet számfogalom fejlesztésekor végzünk, de amelyek hely-és helyzetváltoztatások, kezekkel végzett gyakorlatok: fogások (csippentő, kétujjas fogás, kézujjainak használata), szándékos nyúlás-fogás- elengedés, tárgy átvétele, érintése, a tekintet fókuszálása, illetve a két testfél integrációja, a test-középvonal átlépése, keresztezése. A mozdulatsorokkal komplex fejlesztés történik a szekvenciák tartását, a szeriális gondolkodást, a végrehajtó funkciókat, a munkamemóriát aktivizálva.

Minden feladatnál kérjük a gyermektől annak felidézést, és minden feladat legyen visszafelé is eljátszható (megfordítható)!

Ezek a gyakorlatok eszközigényesek. Szükség van szalagokra, zsinórokra, labdára, gyurmára, babzsákra, gyöngyökre, kockákra, filcből készült kezekre (magunk készítjük el) stb.

Milyen feladatokat adjunk a diszkalkulia terápiában a gyermeknek, amely mozgás, mozdulat által fejleszti a téri- vizuális észlelését?

 • Ugráljon, lépegessen hosszú szalagon, vonalon. A szalagból hajlítsunk számokat és ezeket ugrálja le. A vonalakhoz ragasszuk le a színes szigetelő szalagot, különböző alakzatokat formálva, és ezeken lépegessen pl. tyúklépésben, óriás lépésben stb.
 • Labdázzunk, akár több labdával egymással, miközben számsorokat mondunk úgy, hogy állandóan változik a szabály, és a számsorokat variáljuk (pl. számok és színek nevei felváltva szerepelnek a sorokban). A mozgással kísért labdázás (a több labdás is) dinamikus játékhelyzetet teremt.
 • Gyúrja a gyurmát úgy, hogy miközben alakítja, mondja pl. ha golyót formál, mennyit formált meg. Gyúrja a gyurmát és mondja a számsort, mondja a gyurma színét, alakját ritmusra. Dinamikus számlálás közben a kezei is mozognak.
 • Fűzzünk egy vastag zsinórra színes, sokféle alakzatú, nagyméretű pl. fagyöngyöt, miközben számlálunk, és miközben szabály szerint haladunk (3 kék, 1 piros vagy 2 szögletes, 3 gömbölyű stb). Fűzhetünk úgy, hogy mindig továbbadjuk a zsinórt a csoporttagoknak.
 • Kérjük meg, hogy lépegessen. Ha hall egy számot, akkor lépje le, vagy csak előre lépjen egyet, ha ez előzőleg hallottnál nagyobb számot hall, hátra lépjen egyet, ha kisebbet.
 • Jobbra, balra kell rendeznie szabály szerint dolgokat, és objektumokon elhelyezni, akár a vizualitás kikapcsolásával, tapintással.
 • Bekötött szemmel kell hallott információk (irányokra vonatkozó) szerint haladnia, hogy a céltárgyakat felszedegesse (a tárgyak gyűjtőfogalmakhoz is kapcsolódhatnak). Taktilis megerősítésnél más-más texturával, más-más méretű tárgyakat használunk.
 • Játsszunk „üzenetekkel”! A játékban mozdulatokkal kell üzenni és arra válaszolni. Pl. egyezményes jelekkel mutassunk mennyiségeket (tenyér felemelése=5, kézujjak felnyitása 1- 4) stb. Bármely jelet használunk, megbeszéljük a jelentését, bármely matematikai fogalmat jelölhetjük kézjelekkel és alkothatunk belőle „üzenetet”.
 • Két kézzel játsszunk. Két kezével kockákból építsen a gyermek utasításokra (pl. bal kezeddel 4 elemből tornyot építek, a jobb kezeddel 2 kockából stb.).
 • A kezek ujjaival játsszunk. A globális ujjhasználat (ujjak nyitása, visszacsukása- ujjak nevei és a mozdulat felidézése) és az ujjpozicionálás fejlesztésére rengeteg játékunk van, pl. megnevezzük az ujjakat és „érintőt” játszunk, kézmozdulatokból sorokat alkotunk és oda-vissza megismételjük, kimondjuk. A látott ujjpozíciót a filckéz ujjaiból is kialakítja.
 • Lépd le (mozogd le), amit mondtam! – gyakorlatok… Az utasításokban a matematikai tartalmat kapcsoljuk össze valamilyen mozgással, ritmussal (pl. koppintás ceruzával) vagy zenével ( pl. dobszó, cintányér, xilofon stb). A játék mentális erőfeszítést kíván.
 • Beszélnünk kell a különböző számítógépes játékokról is, mert vannak zenés, mozgásos feladatokhoz készített videoanyagok, amelyek hasznosak. Ugyanakkor, ezek nem helyettesítik a személyes és társas helyzetben adott, személyre szabott feladatsorokat.

A leírt játékok otthon és intézményi környezetben egyaránt elvégezhetők. A játék öröm.

További, otthon is elvégezhető és elkészíthető fejlesztőeszköz ötletekről>>>

Képességfejlesztésre, gyakorlásra otthon is használható Számolólapokról>>>

Szabó Ottilia, 2020. január 5.