Különbség van a diszkalkulia és a matematikától való szorongás között is.

Hogy mik is…?

A diszkalkuliások a számolásakor hiányosságok mutatkoznak. Gyakran problémát jelent a matematikai tényekre való emlékezés, a számok értelmezése, így, olyan matematika fogalmak, mint a „nagyobb, mint” és „kisebb, mint”. A matematika tanulása komoly kihívás a diszkalkuliás gyerekek számára, így szoronghatnak is tőle. Ám vannak, akik jól tudnak számolni, és mégis szorongóak a teljesítményhelyzetekben. Ezeknek az állapotoknak az elkülönítése fontos a kezelés szempontjából is.

A diszkalkulia edukációs jellegű terápiával kezelhető, a szorongás általában pszichoterápiával.

Az előbbi, vagyis a diszkalkulia olyan, mint kificamodott bokával hegyi túrázni, vagyis hiába akar, nem sikerül feljutnia a hegycsúcsra. Míg, aki szorong, képes lenne feljutni a hegyre, de mégsem fog. Fizikailag képes, de annyira aggódik, hogy mi történhet vele, amíg felér a csúcsra, hogy nem mer belevágni, vagyis az önbizalomhiány a sikere  útjába áll.

Forrás: https://www.understood.org

 

Hogyan viselkedek, ha:

                         SZORONGOK MATEMATIKA ÓRÁN                                                   DISZKALKULIÁS VAGYOK

Aggódom, hogy rossz lesz egy matematikai témazáróm, vagy egy dolgozatom, annak ellenére, hogy értem a tananyagot. Arra számítok, hogy nem lett rossz a matematikai témazáróm, vagy dolgozatom, mert azt sem tudom pontosan, hogy mit kellene értenem a tananyagban.
A jól sikerült dolgozat után is gyakorolok, mert szorongok, hogy legközelebb már nem így sikerül. A jól sikerült dolgozat után is gyakorolok, mert nem tudom, miért sikerült most jól, hiszen nem értem a feladatokat.
A házi feladatot viszonylag könnyen önállóan is elvégzem, és a legtöbb feladatot helyesen oldom meg. De eközben feszült vagyok, a szorongás megnehezíti összpontosítást. Így néhány hibát mindig vétek, vagy nem tűnök alaposnak, mert nem figyelek a részletekre. Mindig sokáig ülök a feladat mellett, lassan készítem el házi feladatot, és sok a hibám. Jól esik, ha odaül mellém valaki, aki segít.
Megpróbálom kerülni, hogy matekórán feleljek vagy dolgozatot írjak, mert félek a felmérésektől. Megpróbálom kerülni, hogy matekórán feleljek vagy dolgozatot írjak, mert félek a felmérésektől.
Örülök, amikor tanórán vagy házi feladatnak nehezebb feladatokat kapok, csak az ne témazáróban, felmérőben, dolgozatban legyen. Örülök, ha könnyű feladatokat kapok tanórán vagy házi feladatnak, vagy a felmérőkben.