„A diszkalkulia azonosításától a beavatkozásig” címmel ad elő Szabó Ottilia (Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézmény) a diszkalkuliaprofil, komplex diagnosztika, stresszmentes cselekvési tér témakörben, Miskolcon, 2022. július 1-jén.

A gyermekek, serdülők és felnőttek 3-7%-a érintett a diszkalkuliában. A számlálás és a számítások hiányossága az iskolai, a munkahelyi, mindennapi szociális-érzelmi jólét gátjaként növeli a komorbid mentális zavarok kockázatát.

A fejlődési diszkalkulia rendkívül összetett folyamatáról egyre többet tudunk. Az állapotot jellemzi a neurológiai és kognitív eltérés, a moduláris működések integrációjának sérülése, melyek a matematikai készségfejlődést negatív irányba befolyásolják. A diszkalkulia veszélyeztetett gyermekek korai felismerése és szükségleteik megfelelő támogatása érdekében elengedhetetlen a „jól működő” diagnózis felállítása. A diszkalkuliaprofil azonosításától a beavatkozás meghatározásáig érvényesülnek azok a minőségi, mennyiségi és metodikai szempontok, amelyek elsősorban a szakértői bizottsági tevékenységben való szemléletváltásból erednek. Figyelembe véve a diszkalkulia etiológiai felfogását, valamint az érintett funkciók károsodását, a szakértői vizsgálat komplexitása a megfelelő eljárások tudatos kiválasztásában tükröződik. A holisztikus szemléletű diagnosztika tervezéséhez széles spektrumú az adatgyűjtés. A feltárás többféle eljárással és információforrás használatával történik. A vizsgálati környezet jellemzője a pozitív, stresszmentes cselekvési tér.

A neuropszichológiai mérés során (a figyelem, a tanulási és emlékezeti, valamint verbális, vizuális információfeldolgozása) ad információt, a gyógypedagógiai vizsgálat során a számérzék komponensei (a számlálás, a számösszehasonlítás, a folyékony matematikai tudás, a mentális számolás, a kvantitatív érvelés) minőségi és mennyiségi mutatói a mérvadók. Az értékelésből származó releváns információk definiálják, mik támasztják alá, verzus zárják ki a diszkalkulia diagnózist, a gyermek sokirányú támogatási szükségletét.

Szabó Ottilia: „A diszkalkulia azonosításától a beavatkozásig” – olvasható a programfüzet 55. oldalán.