Az eszköz nagyon sokáig, és sokféle fogalom kialakításnál használható. A gyermek kíváncsiságára, játékosságára épít, miközben a mennyiségi képzet kialakításához, a több – kevesebb matematikai fogalmak megértéséhez, és a művelet elvégzéshez is jól használható.

A kiterjedés fogalmát, vagy a becsléssel történő megállapítást, összehasonlítást is gyakoroltathatjuk a gombok tálakba rendezésével. A gyermek konkrét szemléletet szerez a négy alapműveletről, a tízes számrendszerről. Olyan feladatok, mint a különbözők megfigyelése, egyenlővé tétele, vagy a mennyiségi különbségek megállapítása – megalapozzák a számfogalmát.

A játékhoz szükséges eszközök: színes gombok, piros, kék tálak.

Kérdések, utasítások a következők:- „Ez mennyi?”, „Mennyit tegyünk?- „Ez melyik művelet?” „Melyik több?” „ Mennyivel?”, „Legyen ennyi!”, „Tegyél többet/ kevesebbet!”, „Mi változott?” , „Adjunk hozzá/ vegyünk el belőle…! „Bontsd a…!”

A szabály: az, hogy mindig a piros tálba tett mennyiséget variáljuk, és mindig a piros tállal indul a feladat. Amit kirak a gyermek a tálakba; ahogy változik, „mozog” a mennyiség, arról számfeladat (művelet) írható fel a füzetébe, és az minden esetben, szóban is megfogalmazható.  Ezt ne felejtsük el!

Nemcsak a pedagógus ad feladatot, hanem a gyermek egyre önállóbban dolgozik: rakja, mondja, rajzolja a változásokat, írja a matematikai műveleteket, használja a matematikai nyelvezetet, eközben összefüggéseket fedez fel.

Színekkel is dolgozhat: a pirossal írt szám a változó. például: 33 + 7 =10

A GOMBOS MŰVELETEK ALAPLAPJÁT ITT TÖLTHETED LE!