3 990 Ft

A szint: A lapok a képi szemléltetés mellett az elvonatkoztatást is segítik. Az 10.000-ig számlálás, az egyszerű soralkotás, a 10.000-es számtábla segítségével, stabilan végezhető számukra. Ugyanakkor a számterjedelem növekedése miatt csak kellő számú és változatos gyakorlási helyzet megteremtésével érhető el  a  számsorrend és a helyiértékek  rögzítése.

B szint: A lapok feladatai továbbra is a számérzéket fejlesztik, ami a számok tulajdonságainak, viszonyainak alapos ismeretét jelenti. A kiterjedés fogalmát, vagy a becsléssel történő megállapítást, összehasonlítást  gyakoroltatják  rendezéssel.  A csomagban szerepelnek írásban és fejben végzett (kerek számokkal, egy-, két-, három-, négyjegyű teljes számokkal, tízes átlépése nélkül és tízes átlépéssel), összeadás, kivonás és szorzás, osztás műveletek.

C szint: Komplex, szemléletes, kisebb lépésekben és tartalmilag egyszerűbbtől a bonyolultabb felé haladó, gondolkodást fejlesztő feladatok. Tízezres számkörben a szabályalapú és a problémamegoldó, logikai gondolkodást fejlesztő, a matematika nyelvezetét gyakoroltató feladatok a megelőző 10.000 A és B szintre épülnek.

VÁLASSZ SZINTET!

Törlés

Cikkszám N/A Kategória , , Címke


Megosztás

10.000-es számkörök lapjairól
A lapokat a lassabban és nehezebben számoló gyermekeknek 4. osztályos kortól ajánljuk.
A csomag lapjai tehetséggondozásra, vagy a gyakorlási idő megnyújtására is alkalmasak.
Az 1000-es számkörben biztosan számolók számára a legközelebbi fejlődési zónát a 10.000-es számkör lapjai jelentik.
A vizuális támogatáson alapuló számolólapok feladatai a növekvő számterjedelem miatt több szinten gyakoroltatnak. A 10.000-es számkörben megcélozzák az alapvető természetes számfogalom és készségszintű számolás kialakítását. Megjelenik bennük a számolvasás, a hallott szám lejegyzése mellett természetesen a soralkotás is (a különbségekkel történő számolás), a kerekítés (10.000/A szint) ezentúl az alapműveletek fejben és írásban történő elvégzése (10.000/B szint). A komplex 10.000/C szintű feladatlapok lehetőséget adnak arra, hogy a gyerekek a tanultakat nem a megszokott helyzetekben, más módon és szabályalapon is alkalmazzák, a matematikai nyelvi-logikai formákat szöveges feladatokban is értelmezzék. Önállóan dolgozzanak és az önellenőrzést is végezzenek.
Az egyes lapok szintjei egymásra épülnek.

Kapható színes és fekete-fehér változatban!

További információk
Tömeg 250 g
Méretek N/A
Nehézségi szint

A, B, C

Privacy Preference Center