3 990 Ft

A szint: A számolólapok a képi szemléltetés beemelésével segítik elő a 10-ig számlálás kialakulását, az egyszerű soralkotásokat, oda-visszaszámlálásokat és a mennyiség és szám egyeztetéseket. Cél a műveletvégzés megalapozása.

B szint: A vizuális támogatásra alapuló számolólapok feladatai a mennyiségek sokféleképpen történő összehasonlításával,  10-ig számolva gyakoroltatják az elemi szintű műveleteket- az összeadást, a kivonást, a pótlást és a bontást.

C szint: Komplex a gondolkodást fejlesztő számolólapok tízes számkörben. Szabályalapú feladatokkal segítik a több, kevesebb fogalmának, a növekedés, a csökkenés változásainak megértését.

VÁLASSZ SZINTET!

Törlés

Cikkszám N/A Kategória , , Címke


Megosztás

A gyermek tízig számlálva, a tárgyi világ mennyiségeit megtapasztalja, és megtanulja a közös, absztrakt jelöléseit ( 6; 7; 8; 9; 10). Megismeri, hogy a  mennyiségek számokban fejeződnek ki, szóban  és írásban is. A gyerek a játékos feladatvégzés során fokozatosan megismeri és használni kezdi a számokat, valamint a velük való műveleteket. A számok közötti kapcsolatok felismerésével megbízhatóan használja az aritmetikát (műveleteket) a matematikai problémák megoldása során. A számfogalom különböző szintjein dolgozik,  10-ig, számlál és számsort alkot (A szintű feladatok), alapműveleteket végez (B szintű feladatok) és megérti, alkalmazza a matematikai szabályokat (komlpex C szintű feladatok). Mindezekhez folyamatosan vizuális támogatás kap.

Az egyes szintek feladatlapjai egymásra épülnek.

További információk
Tömeg 250 g
Méretek N/A
Nehézségi szint

A, B, C

Privacy Preference Center