4 990 Ft

A szint: A lapok egyszerű formában, a képi szemléltetés beemelésével segítik elő a 20-ig számlálás kialakulását, az egyszerű soralkotásokat, oda-visszaszámlálásokat és a mennyiség és szám egyeztetéseket. Mindezek a műveletvégzés alapját képezik.

B szint: A lapok feladatai a mennyiségek sokféleképpen történő összehasonlításával, 20-ig számolva gyakoroltatják az elemi szintű műveleteket: az összeadás, a kivonás, a pótlás és a bontás  műveletét, a nyitott mondatokat. Algoritmusokat mutatnak meg és alkalmaztatnak az összefüggések felismerésének, a reproduktív gondolkodás fejlődésének elősegítésére.

C szint: Komplex, produktív gondolkodást fejlesztő lapok húszas számkörben. Szabályalapú feladatokkal  segítik a több, kevesebb fogalmának, a növekedés,  a csökkenés változásainak megértését, fejlesztik a matematikai szókincset.  Segítik az önálló tanulást, önellenőrzést.

VÁLASSZ SZINTET!

Törlés

Cikkszám N/A Kategória , , Címke


Megosztás

A magasabb, 20-as számkörbe lépés feltétele a 10-ig való tévesztés nélküli, különböző különbségű stabil visszafelé számlálás, és a hibátlan műveletvégzés (10-es A, B, C szinteken).

A számolólapok segítségével a gyermek húszig számlálva a megszámlálható világra (a formák, a terek és a méretek) ráismerve, nemcsak a közös, absztrakt jelöléseket (11; 12; 13; 14; 15…) tanulja meg, hanem osztályoz, párosít. Megismeri, hogy a  mennyiség  és a számosság miként fejeződik ki – szóban  és írásban is.Számításokat végez és megérti, hogy a számokat (mennyiségeket) egyesíteni „összeadással”, szétválasztani „kivonással” lehet.

A számfogalom különböző szintjein dolgozva 20-ig számlál és számsort alkot (A szintű feladatok), 20-ig alapműveleteket végez (B szintű feladatok) és megérti, alkalmazza a matematikai szabályokat (komplex C szintű feladatok).

Az egyes szintek feladatlapjai egymásra épülnek.

A feladatok tehetséggondozásra, vagy a gyakorlási idő megnyújtására is alkalmasak.

További információk
Tömeg 250 g
Méretek N/A
Nehézségi szint

A, B, C

Privacy Preference Center