3 990 Ft

A szint: A lapok többsége a mennyiségeket képi és szimbolikus szinteken jeleníti meg. Törekszik a tapasztalásból és a szemléltetésből adódó interiorizálásra. Sokféle soralkotással, az oda-visszaszámlálással, a mennyiség és szám egyeztetéssel, a 10-es alapú helyi-értékes számrendszer tulajdonságainak tudatosításával a műveletvégzést alapozza meg.

B szint: A lapok feladatai a kiterjedés fogalmát, vagy a becsléssel történő megállapítást, összehasonlítást gyakoroltatják. Általuk a gyermek konkrét szemléletet szerez a négy alapműveletről, a tízes számrendszerről. Olyan feladatok szerepelnek a csomagban, amelyek a 100-as számkörben elvégezhetők analógiájára épülnek, a 200-as számkörben írásban és fejben végezhetőek el. (VÁRHATÓ MEGJELENÉS: 2021. január 2. fele!)

C szint: Tartalmilag bonyolultabb feladatok, mint a 100-as számkörűek. Fejlesztik a problémamegoldó, logikai gondolkodást, a matematika nyelvezet értését, használatát, építenek a megelőző 200 A és B szintekre.

VÁLASSZ SZINTET!

Törlés

Cikkszám N/A Kategória , , Címke


Megosztás

A 200-as számkörre nem találhatók külön feladatok az általános matematika tanmenetekben. Pedig, ha a számképzet lassabban és nehezebben alakul ki egy diáknál, akkor csak pontatlanul érzi a 100 és az 1 000 közötti nagyon nagy mennyiségi különbséget. Ha azt is figyelembe vesszük, hogy vannak akiknek ún. „zajosabb  a mentális számegyenesük”, vagyis, amit elképzelnek a nagyobb számokról az pontatlanabb, mint a tipikusan fejlődő gyermekek esetében.  A Dyscalculine-lapok a 200-as számkörben számoltatva támpontokat adnak. Így megnyújtható a tízesekkel, a kétjegyűekkel számolás, és jobban is megérthető, rögzíthető az algoritmusa egy még szűkebb számkörben.

A 200-as számkör, csak a 100-as körben, a kétjegyű számokkal stabilan számoló gyermekeknek, és 3. osztályos kortól ajánlott.  Azonban a lapok tehetséggondozásra is alkalmasak, ebben az esetben a gyorsan haladó, 2. osztályosoknak is javasoljuk.

A “vizuális támogatással számolást” felhasználva a feladatlapok a 200-as számkörben  újragyakoroltatják a számlálást és fejlesztik a számolási készséget. A 200-as számtábla segíti e körben való egyesével, tízesével, százasával számlálást, egyváltozós soralkotást, a szomszédos számok és a kerek tízes, százas  szomszédok felismerését (200 „A” szint) ezentúl az analóg alapműveletek fejben és írásban történő biztos használatát, az algoritmusok pontos alkalmazását (200 „B” szint). A komplex 200 „C” szintű feladatlapok lehetőséget adnak arra, hogy a gyerekek a tanultakat új helyzetekben, más  módon és szabályalapon is alkalmazzák, a matematikai nyelvi-logikai formákat szöveges feladatokban is értelmezzék.

Az egyes lapok szintjei  egymásra épülnek („A” szintre a „B” szint és „B” szintre épülnek a „C” szintűek).

További információk
Tömeg 250 g
Méretek N/A
Nehézségi szint

A, B, C

Privacy Preference Center