3 990 Ft

A szint: A csomagokban nem számokkal, és nem is mennyiségekkel, hanem leginkább formákkal, alakzatokkal, geometrikus elemekkel találkozik a diák. Eleinte a hasonlóság, különbség észlelését várjuk el tőle. Fel kell ismernie, jelölnie, kiválogatnia az egyezőket, a különbözőket vagy a hiányzókat. A téri-vizuális észlelést próbára tevő feladatvégzésben a méretek, az irányok megfigyelése, illetve az e szerinti csoportosítások során eleinte az egyeztetés segíti, később már észleléssel boldogul. Hasznos, ha a lapokon látott alakzatokat emlékezetből is felidéztetjük, vagy kérjük az ábrázolásukat.

B szint: A feladatok összetettebbek, a képi-vizuális gondolkodást, az analízis-szintézis és az analógia felismerését, a téri orientációt fejlesztik. Nemcsak megoldania kell a gyermeknek az instrukciót követve a feladatokat, hanem saját maga számára kell – a kellő gyakorlás elérése után- készítenie hasonló típusúakat.

C szint: A feladatok komplexebbek, mint az A é a B jelűek. Többnyire akkor végezhetőek el, ha magabiztosan oldja meg a gyermek a megelőző szinteken található feladatformákat. Itt már nemcsak észlelnie kell a vizuális képek részleteit, hanem összefüggéseket felismerve például táblázatokat kell kitöltenie, vagy térben-síkban elforgatott alakzatokat kell pontosan felismerve elhelyeznie, arról megállapításokat megfogalmaznia. A képességfejlesztés során a tematikusan és többféle formában (képi- vizuális, auditív… stb. módon) segítjük a lényeges jegyek kiemelését, gyűjtőfogalmak közé helyezzük, igaz-hamis állításokat stb. fogalmaztatunk meg a gyermekkel.

Képességfejlesztő számolólapjaink csak fekete-fehér verzióban érhetők el.

VÁLASSZ SZINTET!

Törlés

Cikkszám N/A Kategória , , , Címke


Megosztás

A stabil számláláshoz, a jó szintű számoláshoz olyan képességek fejlettsége is szükséges, mint a vizuális percepció (észlelés), vizuo-motoros koordináció, vizuális diszkrimináció (megkülönböztetés). A forma,- méret,- arányészlelés színvonala, az állandóságok (a szín-, alak-, nagyság-, mennyiség konstansságának) felismerése meghatározza a mennyiségképzet alakulását, amely a számfogalom alapja. Akinél hiányzik a két szem összehangolt mozgása, vagy aki a teret, a távolságokat, illetve a formák nagyságát, állandóságát pontatlanul észleli, az nem képes térben, síkban, rész-egész viszonyokban biztosan tájékozódni sem. A képességfejlesztő Dyscalculine-lapok elősegítik a vizualizációt: a képek, az alakzatok pontosabb észlelését, valamint a szekvenciák tartását, a tér – és iránykövetést. Emellett fejlesztik a rövid távú, közvetlen emlékezetet, a gondolkodást és a figyelmet. Előmozdítják a nyelvi-logikai megfogalmazások értelmezését.
Minden kezdő szintű lapon elhelyeztünk egy szívecskét, amely sokáig segíti a tájékozódásban a gyermeket, jelöli a bal oldalt.
A lapokon egy kész mintafeladat az önálló megoldást és a megértést segíti.
A lemaradó percepciós területek szisztematikus fejlesztésre érdemes napi 5-10 percet szánni.

A FELADATOK TÍPUSA MIATT EZ A SZÁMOLÓLAP CSAK FEKETE-FEHÉR KIADÁSBAN ELÉRHETŐ!

További információk
Tömeg 250 g
Méretek N/A
Nehézségi szint

A, B, C

Privacy Preference Center