Kérdések, amelyből rájössz, hogy a számolás, számlálás nemcsak olyan dolgok számosságát jeleníti meg, mint a kisebb-nagyobb, akár kézbe vehető dolgok, látott pontok számossága…, hanem olyanokét is, amelyek az idő és tér valamely részeként jelennek meg.

Döntsd el, hogy az alábbi dolgok darabosak, elkülönültek (diszkrétek) vagy folytonosak, és rájössz e fogalmak különbségére!

  • A csillagok az égen.   
  • Az virágok egy száron.   
  • A távolság innen a Holdig.  
  • Egy zacskó körte.   
  • Banánturmix
  • Tucat tojás.  
  • Bot a dióveréshez. 
  • Gyöngy a láncon.
  • Két liter víz.

A  gyermekek már egészen korai életszakaszban különböző minőségű és mennyiségű elemmel (tárgyakkal) találkoznak, melyek között paralel szerepelnek diszkrét (elkülönült), vagyis egy-egy elemenként jól elválaszthatók, és folytonosak, amelyek pedig csupán az emberi gondolkodás eredményeként bonthatók egységekre. Mindegyikkel találkozunk a matematikában is, és mindegyikkel számolunk, de másképpen. A folytonos mennyiségek egységei a mérés, mértékek és mértékváltás (hosszúság-, idő-, súly-, űrmérték…) alapköveiként jelennek meg igazán és okoznak nem kis fejtörést.

Tehát jól meg kell alapoznunk, hogy értse a gyermek.

Az egyes dolgok megszámlálhatóságának felfedezése feltételezi, hogy a gyermek a hasonlóságot és a különbséget már észleli.

Az tudott, hogy a számosságnál is hamarabb szerzünk tapasztalatokat a halmazokról (csoportokról), ehhez is szükséges a gondolkodás és a fejlett észlelés.

Hogyan fejleszthető a diszkrét mennyiségfogalom kialakulása? Csoportosítással, osztályozással, a lényeges jegyek megragadhatóságának elősegítésével, de itt lényeges a rendezett forma, mert az előhívható. Így felfigyel a gyermek a számosságra, mint tulajdonságra, és észleli, mint konstanciát (állandóságot).

A folytonos mennyiségek felismeréséhez ezen kívül szükséges a fejlett analízis-szintézis, a vizuális észlelés, a gestalt látás, vagyis a rész és egész viszony, a pontos arányészlelés is.

Hogyan fejleszthető? Dolgok részekre bontásával, összeillesztésével, a részek tulajdonságainak felidézésével.

Tehát, vidd magaddal a cikkből:

  • A matematikai tudás akkor fejlődik, ha játsszunk a gyermekkel, pakolunk, halmazokat alkotunk lényeges tulajdonságok felfedezésével, ha rendezünk, szétszedünk és összeillesztünk, majd felidézzük és újra ismételjük.

Szabó Ottilia

TOVÁBBI CIKKEK A DISZKALKULIA TÉMAKÖRÉBEN >>>