Ismerjük meg, melyek a diszkalkulia tipikus tünetei, és különítsük el más, hasonló, de nem tipikus diszkalkuliára utaló tünetektől!

Aki diszkalkuliás, arra szinte mindegyik igaz az alábbiakból:

 1. Nehéz elképzelnie a gyermeknek fejben (mentálisan) a számsort, így hibás a számok sorrendisége
 2. Számjegyekkel és nem a mennyiségekkel gondolkodik
 3. A helyértékek megértésében feltűnően sokáig sikertelen
 4. Nehézségei vannak az ujjak globális használatában
 5. Hosszú évekig az ujjain egyesével számolva végez műveleteket
 6. Különösen nehezen boldogul a kivonással, osztással
 7. A számok bontásait, bontott képét nem képes felismerni
 8. Hibás stratégiák jelennek meg a számításokban, különösen többlépéses számolásos feladatok esetén
 9. Feltűnő szorongás a matematikától, vagy negatív attitűdök matematikai feladatok végzésekor
 10. Lassúság még a nagyon egyszerű feladatok esetében is.

Amely tünetek néha megjelennek a diszkalkuliásoknál, nem tipikus diszkalkulia tünetek:

 1. Térbeli tájékozódás nehézségei (az idő alulbecslése, iránytévesztések rajzoláskor, tárgyak rendezésekor stb.)
 2. Rövid távú memória nehézségei (hibás felidézések)
 3. Mozgáskoordinációs problémák (diszpraxia) megjelenése
 4. Diszlexia, vagy olvasási hibák
 5. Diszgráfia, vagy az írás – és helyesírás problémái
 6. Minden tantárgy esetében megjelenő fokozott teljesítményszorongás

Amely tünetek esetében nem áll fenn biztosan a diszkalkulia:  

 1. Számkör bővülésekor a számok nagyságának és be-és felváltásának rövid ideig tartó hibái (újszerű feladathelyzetekben gyakran vétenek a gyerekek ilyen jellegű hibákat)
 2. A szorzótábla lassú bevésése, vagy a tanulás kezdetén mutatkozó hibázások (leginkább a nyelvi képességekkel függ össze a szorzás bevésése)
 3. A beszédben, a mozgásban, a gondolkodásban, így a számolásban is megjelenő a lassú fejlődés (az általános gyenge teljesítmény nem diszkalkulia)
 4. A hallott számnevek megismétlése (enyhébb emlékezet problémára utalhat)
 5. A látott számok ritkán történő félreolvasásai (fáradtságra, enyhe figyelmi problémára utalhat)
 6. Az utasítások megértése, az önállóság elmaradásai minden területen (értelmi problémákra utalhat)
 7. Fokozott érzékenység bizonyos típusú hangokra, tárgyak szájhoz, orrhoz érintése