4 990 Ft

A szint: A lapok a képi szemléltetés mellett az elvonatkoztatást is segítik. A millióig számlálás, a számírás, számolvasás és sorba rendezés a milliós számtáblák, számegyenesek  segítségével  stabilan végezhető  és érthető számukra.

B szint: A lapok feladatai a kiterjedés fogalmát, vagy a becsléssel történő megállapítást, összehasonlítást  gyakoroltatják. A csomagban szerepelnek írásban és fejben végzett műveletek, belátható összefüggéseket fedeztetnek fel a sokszorozódással: a többszörös, a hatvány, százalék és az osztók, gyökök viszonyaiban. 

C szint: Milliós számkörben logikai következtetések alkotására késztető és a problémamegoldó, gondolkodást fejlesztő, illetve a matematika nyelvezetét gyakoroltató feladatok, amelyek a megelőző Milliós/A és B szintre épülnek.

VÁLASSZ SZINTET!

Törlés

Cikkszám N/A Kategória , , Címke


Megosztás

A szemléletesség elvére alapozva, a feladatlapok  milliós számkörben az  alapvető természetes számfogalom és készségszintű számolás kialakítását szolgálják. A tízes (decimális) számrendszer pozicionális paramétereinek megértését segítik elő.  A szomszédos számok és a kerek számok helyének megtalálása, a relációk és a helyi értékek felismerése mellett eljut a tanuló a biztos be- és felváltásokig (milliós/A szint). Ezentúl az alapműveletek fejben és írásban történő biztos használatával, az algoritmusok pontos alkalmazásával (milliós/B szint) végez számításokat. A komplex milliós/C szintű feladatlapok a gyakorlási szám nagysága és a változatos feladathelyzetekben való jártasság elérésével elérhető, hogy már nyitott feladatokat kezeljen a gyermek, vagy  a matematikai nyelvi-logikai formákat összetettebb szöveges feladatokban  értelmezze, illetve az állítások igazságtartalmát cáfolja, bizonyítsa. Önállóan dolgozzon és az önellenőrzést is végezzen.

A lapokat a lassabban és nehezebben számoló gyermekeknek  6. osztályos kortól ajánljuk. Azonban a lapok tehetséggondozásra is alkalmasak, ebben az esetben már 4 – 5. osztálytól  javasoljuk.

A milliós számkör lapjai csak az 10.000-es számkörben már biztosan számláló gyermekek számára fejlesztő hatásúak.

Az egyes lapok szintjei  egymásra épülnek.

További információk
Tömeg 250 g
Méretek N/A
Nehézségi szint

A, B, C

Privacy Preference Center